Bli ledamot i Källakademin

Alla som är intresserade av källor kan ansöka om att bli ledamot.

Akademins ändamål är att främja intresset för källor och medverka till att källor bevaras, vårdas och nyttjas.

Akademins verksamhet är tvärvetenskaplig och behandlar källornas natur- som kulturvärden. Inhemska och utländska källexkursioner samt temaseminarier är viktiga delar.

Akademin grundades 1978 vid Brudarnas källa i Algutsboda, Småland. Den har för närvarande cirka 280 ledamöter varav tio hedersledamöter.

Alla personer med uttalat intresse för källor och som förbinder sig att följa akademins stadgar (pdf), kan bli ledamöter genom att göra en anmälan via formuläret nedan och erlägga ledamotsavgift. Ledamotsavgift erlägges i form av källskatt 200 kr/år, som sätts in på Källakademins Bankgiro 5931-1399 eller betalas via swish till nummer 123 587 05 89. Ange Ny ledamot och namn vid inbetalning.

Så snart källskatten är erlagd och anmälan är gjord med bifogat formulär så registreras du som ledamot.

Företag, institutioner och organisationer med verksamhet i akademins anda kan ingå i akademin som stödjande medlemmar. Vilka för närvarande är
Akva Terra AB, Loka Brunn, Ramlösa Hälsobrunn och WSP Environmental.

Anmälningsblankett

Namn:

Adress:

Telefonnummer, bostad och Mobilnummer:

E-post:

Mina specialintressen (frivillig uppgift):

Det går bra att skicka in anmälan via denna webbformulär eller skriv ut denna   blankett 19:2   (pdf) och posta skicka med vanlig post