Källfirande i Nacka och Salem samt Presentationer seminarium Nässjö

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner Information om källfirande tas tacksamt emot av Källakademins sekreterare Olle Wahlberg, tel.: 070 – 790 82 95, e-post: sekreteraren[at]kallakademin.se Källfirande vid Trefaldighetskällan Stora Nyckelviken, Nacka, Stockholm söndagen  24 maj 2015 kl.14.00 Källfirande vid S:t Botvidskällan, Salem, Stockholm söndag 26 juli 2015 kl. 17 Läs all information under Källfirande Presentationer från seminarium Om kulturhistoriska källmiljöer,

LÄS MER …

Stipendium 2015

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin utlyser två stipendier för deltagande i akademins exkursion i Sverige. Stipendierna vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Ett av stipendierna riktar sig till sökande inom humanistiska ämnen och det andra stipendiet vänder sig till sökande inom naturvetenskapliga ämnen. Ansök senast 2015-03-25 Läs mer  om ansökan av stipendium och till vem ansökan ställs

LÄS MER …

Seminarium Nässjö 4/3-15

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Källakademin och Länsstyrelsen i Jönköpings län inbjuder till seminariet Om kulturhistoriska källmiljöer, onsdag 4 mars 2015 kl. 13 – 16.30 som äger rum på Kulturhuset i Nässjö, Mariagatan 2. Många intressanta föredrag och eftersits. Anmälan senast 1 mars. Läs mer  150304_Seminarium_Nassjo inbjudan, program och anmälan. Program 13.00-13.15: Inledning, välkommen – Torgny von Wachenfeldt, Källakademin

LÄS MER …

Nyårshälsning 2015

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Bästa källvänner! Året som gått Ytterligare ett år är till ända och vi kan summera källåret 2014 som ett på flera sätt händelserikt år. Akademin har genomfört många olika aktiviteter bl.a. källexkursion (tre dagar) till NV Dalarna, halvdagsvandring i Stockholm, källfirande vid Trefaldighetskällan, Stora Nyckelviken, Nacka samt Botvidskällan, Salem samt deltagit vid Geologins Dag i

LÄS MER …

Årets källa 2014 – Näråkällan

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin har vid sin exkursion i nordvästra Dalarna den 22-24 augusti efter omröstning av exkursionsdeltagarna beslutat att till Årets källa utse Näråkällan i Närådalen (mellan Hundfjället och Stöten) Motivering: Den fjällnära Näråkällan inramas av en vacker skir grönska kring det ständigt uppströmmande klara källvattnet som får botten att bubbla och sanden att dansa i ett

LÄS MER …

Geologins Dag 13 september

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Lördagen 13 september 2014 är det Geologins Dag med geo-anknutna evenemang bl.a. på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Museet är öppet kl. 11 – 16. Källakademin kommer att finnas med på Riksmuséet ibland utställarna. Vi finns i ”Sal 21”, belägen innanför Vegahallen (mittemot Mineralutställningen) i museets södra flygel. Vid vårt utställningsbord kommer vi att visa bilder,

LÄS MER …

Grundvatten och brunnar i Gamla Stan, Stockholm

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Inbjudan till halvdagsvandring ♪… en blandning av sött och salt …. ♪ Om grundvattenförhållanden och brunnar i Gamla Stan, Stockholm. Lördagen 6 september kl.13-17. Anmälan senast måndag 1 september 2014 till Anders Hult via e-post: hult.a@swipnet.se eller telefon 018-31 74 75. Guide för vandringen 6 september delas ut vid start. Läs 2014_09_06_Inbjudan_program_Gamla_Stan_halvdagsvandring Källvänner som

LÄS MER …

Aktuella aktiviteter

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källfirande vid Trefaldighetskällan Stora Nyckelviken, Nacka, Stockholm äger rum söndagen 25 maj 2014 kl.14.00 med vårkonsert i 1700-talsflygeln till herrgården av medlemmar i S:t Eriks orkesterförening tillsammans med vissångaren och musiker Per Sörman. Därefter procession till källan med högtidstal och musikunderhållning. Arrangörer Nacka hembygdsförening, S:t Eriks orkesterförening och Källakademin. Film om källor, Markens öga Kurt

LÄS MER …

Källexkursion 2014

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Intresset för årets källexkursion till nordvästra Dalarna 22-24 augusti har varit enormt stort och de 50 platserna fylldes snabbt upp med intresseanmälningar. De anmälningar som kommer in efter att platserna fylldes upp sätts nu på en väntelista. Vi beklagar att vi inte kan rymma alla som vill följa med, men vi måste av praktiska skäl

LÄS MER …