Stipendium 2014

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin utlyser två stipendier för deltagande i akademins exkursion i Sverige. Stipendierna vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Ett av stipendierna riktar sig till sökande inom humanistiska ämnen och det andra stipendiet vänder sig till sökande inom naturvetenskapliga ämnen. Läs mer om stipendierna och om ansökan

Käll-GIS

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Tack vare Eva Jirner Lindström finns nu svenska källor enkelt tillgängliga i ett webgissystem”>webgissystem – Välkomna att bidra med bilder och beskrivningar!