Källvärlden nr 3 december 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om källorna och deras miljöer. Källvärlden nummer 3, december 2018, har nu utkommit.
Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt.

Ledamöter kom gärna med förslag till en fortsättning av Källvärlden. Kontakta redaktionen med egna texter, förslag och tips! Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper vi inom redaktionen gärna till med detta.

Redaktionen önskar alla ledamöter en God  Jul och ett Gott Nytt Källår.

Anders Hult                                                                   Torgny von Wachenfeldt
e-post: anders.hult.88[at]gmail.com                             e-post: eotv.wachenfeldt[at]gmail.com
Mobil: 070 631 28 03                                                    Mobil: 070 830 21 04

Läs    Källvärlden nr 3 dec. 2018

Källvärlden nr.3  finns även under Mer om källor / Litteratur

Kommentarer avstängda