Nyårshälsning från preses samt presentationer från seminarium 191109 i Uppsala

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Nyårshälsning från Preses
Snart går vi in i år 2020 och som vanligt kommer det att fyllas av olika aktiviteter om och med källor. Det planeras en-dags-exkursioner på flera ställen i landet och årets exkursion kommer att gå till Dalarna. I år har vi haft två käll-seminarier och vi hoppas på minst ett under 2020. Ni får gärna komma med förslag på innehåll för kommande seminarier.

Gott nytt år
Preses Eva Wendelin

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________
Sammanfattning och presentationer från seminarium Källor och källvatten – naturvetenskapliga aspekter 11 november 2019 i Uppsala finns under Aktiviteter / Seminarier

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Kommentarer avstängda