OBS! Anmälan till aktiviteter kan inte göras innan Inbjudan skickats ut

Källakademins kalendarium 2024

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma
Söndag 17 mars avhålls Ordinarie föreningsstämman 2024 i samband med halvdags källexkursion till Vallentuna. Se Källblänk
Kallelsen utskickad till medlemmarna. Stämman genomförd.

Halvdagsexkursion
Söndag 17 mars genomförs halvdags källexkursion till västra Vallentuna.
Inbjudan se Källblänk. Inbjudan utskickad till medlemmarna.
Exkursionen genomförd.

Källexkursion till Hälsingland, Dellenbygden
Källexkursion lördag-söndag 31augusti-1 september. Inbjudan skickad till medlemmarna. Läs info  Källexkursion 2024

 

 

 

 

Detaljerade program för respektive aktivitet utsänds senare.