OBS! Anmälan till aktiviteter kan inte göras innan Inbjudan skickats ut

Källakademins kalendarium 2023

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma
Söndag 5 februari genomfördes Ordinarie föreningsstämman 2023 på Furuviks Havshotell, Gävle i samband med seminarium Skydd av källor

Kallelse till Extra föreningsstämma
Söndag 26 mars genomfördes Extra föreningsstämman som digital stämma.

Halvdagsexkursion
Fredag 14 april genomfördes halvdagsexkursion till centrala Uppsala, Pumphuset
om grundvatten, nuvarande dricksvattenförsörjning och historiska källorna, Slottskällan och S:t Eriks källa. Se referat under Exkursioner

30 juli – Vandring till S:t Botvids källa, Salems kommun. Start kl 16 vid Salems kyrka. Kvällen avslutas med konsert i Salems kyrka. Vandringen är genomförd.

Källexkursion till Bergsslagen
Lördag 9 september – Söndag 10 september. Bergslagen med omnejd.
Inbjudan utskickad till samtliga medlemmar. Exkursionen är genomförd.

 

 

 

 

Detaljerade program för respektive aktivitet utsänds senare.