OBS! Anmälan till aktiviteter kan inte göras innan Inbjudan skickats ut

Källakademins kalendarium 2022

Kallelse till Årsstämma
Söndag 6 mars genomfördes Årsstämman 2022 som digital årsstämma.

24 april – Exkursion Hammarby källa. Exkursionen är genomförd.

5 juni – Exkursion Östergötland, Mjölby. Exkursionen är genomförd.

31 juli – Exkursion Botvidskällan

13 och 14 augusti – Exkursion, Dalarna. Exkursionsdagarna är genomförda.

Geologins Dag

Seminarium 

Detaljerade program för respektive aktivitet utsänds senare.