SENASTE KÄLLBLÄNK

Info om Källexkursion 2024 i Dellenbygden

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

 

Josefs källa

Källvänner
Årets källexkursion 2024 kommer att arrangeras i Dellenbygden lördag-söndag 31 augusti – 1 september. Ett antal källor runt Dellensjöarna kommer att besökas. Vi kommer också att titta lite närmare på den meteoritkrater som till stor del präglar landskapet i exkursionsområdet liksom på yt-grundvattenkontakter längs Hallstaåsen där Hudiksvall har sin vattenförsörjning. Vi kommer också att få möjlighet att bekanta oss med den hälsingska folkmusiktraditionen. Exkursionsbussen kommer att utgå från Hudiksvall och vi kommer att bo på Hotell Strandpiren i Hudiksvall där också källmiddagen kommer att serveras.

Som en fristående option kommer, om tillräckligt många är intresserade, en halvdagsexkursion med buss och guidning till ett par av de hälsingegårdar som är med på Världsarvslistan att kunna arrangeras fredag eftermiddag 30 augusti.

Utskick med begäran om preliminär anmälan kommer att gå ut i början av juni.

Med vänliga hälsningar
Eva Wendelin
preses

 

Skriften “Vård, skydd och nyttjande av kallkällor” 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om Vård, skydd och nyttjande av kallkällor har nu färdigställts.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp som har bestått av Torgny von Wachenfeldt, Gert Knutsson och Anders Eriksson med bidrag av Peggy Lerman. Värdefulla synpunkter har även lämnats av Anders Hult och Gunnar Wiklander. Slutredigering av skriften har utförts av Lennart Sorby.

Läs Vård, skydd och nyttjande av kallkällor 2019
Skriften finns även under Mer om källor / Litteratur

Eventuella kommentarer rörande skriften kan skickas till Anders Eriksson, e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Källforum

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin har en meny Källforum där information från ledamöter kan införas.

Införd information under Källforum att ta del av:
Anders Eriksson har under slutet av 2018 skrivit en uppsats om de källor som Linné besökte på sin Västgötaresa 1746 och redogjort för litteraturuppgifter om dessa källor.
Anders Eriksson e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Uppsatsen Västgötaresan Linné finns som pdf-fil på Källforum.