SENASTE KÄLLBLÄNK

Inbjudan Källexkursion Dalarna 13+14/8 2022

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner
Källakademin inbjuder till två endagsexkursioner lördag 13 augusti och söndag 14 augusti 2022 för att besöka några källor i Dalarna. Som tidigare meddelats får var och en boka sitt eget eventuella boende samt ordna egen transport mellan källorna. Förslag för boende är Gylle hotell söder om Borlänge.
Program dag 1:
1) Samling kl 9.00 i Frostbunnsdalen vid Stora Tuna kyrka ca 5 km söder om Borlänge.
2)  Grängshammar. Vägkälla i morän intill vägen.
3) Gullkällan. Liten moränkälla, vårdad bykälla
4) Amsbergs bykälla norr om Borlänge. Samma typ som ovan men med historik kring vattenförsörjningen till byn. Möjlighet till lunch i det fria under tak.
5) Någon ytterligare ev. Smäcken vid Fornby folkhögskola. Källområde där kommunen gjort ett naturreservat.

Program dag 2:
1) Säterdalen, norra delen, Springkällan. (artesisk källa), ett flertal vanliga källor, två stora kupolkällor,  intressant geologi, vacker natur. Denna lokal tar en del tid då promenaden enkel väg tar ca en halvtimme.
2) källor vid Bispbergs klack (Säter) beroende på tid och väder.

Anmälan senast måndag den 1 augusti  till Eva Wendelin helst via e-post anmälan eva.m.wendelin@gmail.com eller annars mobil 0706795905

Vid anmälan anges namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer, så att vi kan bekräfta ditt deltagande. OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 25 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Exkursionen är avgiftsfri. Lunch betalas av var och en.
Vi åker i egna bilar till de olika lokalerna.
En enklare guide för exkursionen delas ut vid start.
Källvänner, som inte kan komma med, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand. Guiden kommer att finnas under Aktiviteter, Exkursioner, 2022 Dalarna

Välkomna !
Eva Wendelin, preses i Källakademin, Magdalena Thorsbrink, Torbjörn Svensson, Peter Holpers och Annika Nilsson

Läs hela   2022-08-13+14 Inbjudan källexkursion Dalarna

Inbjudan källexkursion till Östergötland, Mjölby 5/6 2022

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Källakademin Inbjuder till en endagsexkursion söndag 5 juni 2022 för att besöka några källor i Mjölbytrakten.

Samling söndag 5 juni kl 10.15 vid Mjölby station.

Vi startar sedan cirka 10.40 med en kort genomgång och diskussion vid Sya hembygdsgård innan vi besöker Pilkällan.

Lunch intas på Open New Doors Bahnhof i Sya.

Under eftermiddagen besöker vi Midsommarkällan utanför Skänninge samt Örbackens naturreservat mellan Mjölby och Skänninge.

Avslut cirka kl 16 vid Mjölby station.

Anmälan senast onsdag 25 maj till Linda Lidholm helst via e-post linda@lindal.se eller annars mobil 070-3460232.

Vid anmälan anges namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer, så att vi kan bekräfta ditt deltagande. Ange också om du kommer med bil eller tåg. OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 20 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan). Medlemskap i Källakademin är inte nödvändigt.

Exkursionen är avgiftsfri. Lunch betalas av var och en.
Vi samåker till de olika lokalerna.
Guide för exkursionen den 5 juni 2022 delas ut vid start.
Källvänner, som inte kan komma med, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand. Guiden kommer att finnas under Aktiviteter, Exkursioner, 2022 Mjölby

Välkomna !

Eva Wendelin, preses i Källakademin, Jessica Lerstorp, Olle Wahlberg, Linda Lidholm

Årets källa 2021 Drottningkällan, Taxinge, Södermanland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2021
Den 25 september 2021 besökte Källakademin kallkällor i Mariefredstrakten.
Efter omröstning av deltagarna blev Drottningkällan vid Taxinge, Södermanland vald till årets källa.

Motivering: Med sin vackra omgivning, sitt välsmakande vatten, och sin spännande historia. Drottningkällan är en trefaldighetskälla med ett rikt vattenflöde som än idag används av folk i trakten och Turinge-Taxinge hembygdsförening har nyligen ombesörjt en fantastisk upprustning av platsen. Källans kulturhistoria omfattar bland annat en händelse som utspelades sig under 1500-talet då drottning Katarina Jagellonica, enligt sägnen, hämtade vatten från källan till sin gemål Kung Johan den tredje som då satt fängslad på Gripsholms slott. Historien om Jagellonica lyfts fram på den minnessten som står vid källan. Denna sten har under senare tid fått en omsorgsfull upprustning genom den polska statens försorg.

Se bild  Drottningkällan