Inbjudan Källexkursion Dalarna 13+14/8 2022

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner
Källakademin inbjuder till två endagsexkursioner lördag 13 augusti och söndag 14 augusti 2022 för att besöka några källor i Dalarna. Som tidigare meddelats får var och en boka sitt eget eventuella boende samt ordna egen transport mellan källorna. Förslag för boende är Gylle hotell söder om Borlänge.
Program dag 1:
1) Samling kl 9.00 i Frostbunnsdalen vid Stora Tuna kyrka ca 5 km söder om Borlänge.
2)  Grängshammar. Vägkälla i morän intill vägen.
3) Gullkällan. Liten moränkälla, vårdad bykälla
4) Amsbergs bykälla norr om Borlänge. Samma typ som ovan men med historik kring vattenförsörjningen till byn. Möjlighet till lunch i det fria under tak.
5) Någon ytterligare ev. Smäcken vid Fornby folkhögskola. Källområde där kommunen gjort ett naturreservat.

Program dag 2:
1) Säterdalen, norra delen, Springkällan. (artesisk källa), ett flertal vanliga källor, två stora kupolkällor,  intressant geologi, vacker natur. Denna lokal tar en del tid då promenaden enkel väg tar ca en halvtimme.
2) källor vid Bispbergs klack (Säter) beroende på tid och väder.

Anmälan senast måndag den 1 augusti  till Eva Wendelin helst via e-post anmälan eva.m.wendelin@gmail.com eller annars mobil 0706795905

Vid anmälan anges namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer, så att vi kan bekräfta ditt deltagande. OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 25 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Exkursionen är avgiftsfri. Lunch betalas av var och en.
Vi åker i egna bilar till de olika lokalerna.
En enklare guide för exkursionen delas ut vid start.
Källvänner, som inte kan komma med, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand. Guiden kommer att finnas under Aktiviteter, Exkursioner, 2022 Dalarna

Välkomna !
Eva Wendelin, preses i Källakademin, Magdalena Thorsbrink, Torbjörn Svensson, Peter Holpers och Annika Nilsson

Läs hela   2022-08-13+14 Inbjudan källexkursion Dalarna

Kommentarer avstängda