Den 20-22 augusti 2004 gick Källakademins exkursion till

Jämtland under ledning av Sten Sandström. En hel del

bilder och material finns att studera i den mycket informativa

och interaktiva exkursionsguiden; dag 1, dag 2, dag 3 

Som årets källa valdes “Stora källan

i Tysjöarnas blekeområde” norr om Östersund!

StOlofsKaellaVikeraengetNVOestersund

Guiden Curt Lofterud (med ryggen mot kameran) berättar

vid S:t Olofs källa i Vikeränget, NV om Östersund.

Foto Anders Damberg

OestraTorraasgrottanAengeOfferdal

Några exkursionsdeltagare ser något intressant

vid mynningen av Östra Torråsgrottan i Änge,

Offerdal. Grottsystemet är bildat genom kalkurlakning

(karst). Foto Anders Damberg.

KaellaHoegeVStorsjoen

Roland Bengtsson (i ljusgrå jacka) visar alger

från en källa vid Höge, väster om Storsjön.

Foto Anders Damberg.