Den 13-14 juni 2003 gick Källakademins exkursion till Värmland, arrangerad av Annika Nilsson, Åke Jansson och Gunnar Wiklander, alla är genuina värmlänningar. På förmiddagen studerade vi Forsås järnkälla samt den mycket imponerande Nygårdskällan, som är beskriven i detalj av geologen Fredrik Svenonius redan 1916. Karlstad kommun har nu satsat på att bevara källan genom att köpa in ett markområde omkring källan samt att göra källan tillgänglig genom att anlägga en naturstig med utförlig information. Vi blev också guidade av en representant från kommunen samt en från Väse hembygdsförening, som tagit upp de gamla traditionerna att fira källan vid Midsommartid. Vid Brattforsheden fick vi se källorna och vattentäkten vid Sandtorp. Vi fortsatte sen via Mårbacka till den lilla vackra skogskällan vid Kyrksätern i Lysvik. På kvällen fick vi uppleva en fängslande Dan Andersson-konsert på Berga gård av trubaduren Pär Sörman, och en utsökt källmiddag avnjöts på Frykens Pärla.

Lördagen ägnades bl a åt Sunnes historia och dess vattenförsörjning, och åt nävgröt med fläsk och lingon, en värmländsk specialitet. En stor upplevelsen blev den helt orörda Storhedskällan nära Gräsmark, som bestod av en bred källhorisont med ett kraftigt flöde och en stor vattenspegel, delvis beroende på en bäverdamm.

Nygardskallan

Marit Augustsson provar Nygårdskällans vatten. Bedömning av färg och arom underlättas med ett vinglas. Efter omröstning bland exkursionsdeltagarna utsågs Nygårdskällan till Årets källa. Foto Anders Damberg

Kyrksaterkallan

Kerstin Carlstedt vid Kyrksäterkällan i Lysvik.

Lysvik

Sångaren och skådespelaren Pär Sörman framträdde med Dan Anderssonvisor på Berga gård i Lysvik. Foto Anders Damberg

Storhedskallan

Ett av en rad utflöden som bildar Storhedskällan nära Gräsmark. Bäverfällda träd förhöjer vildmarkskänslan. foto Anders Damberg