Källakademin har vid sin exkursion i nordvästra Dalarna den 22-24 augusti efter omröstning av exkursionsdeltagarna beslutat att till Årets källa utse Näråkällan i Närådalen (mellan Hundfjället och Stöten)

Motivering: Den fjällnära Näråkällan inramas av en vacker skir grönska kring det ständigt uppströmmande klara källvattnet som får botten att bubbla och sanden att dansa i ett fängslande skådespel.

Näråkällan

Årets källa 2014, Näråkällan i Närådalen
Fotograf Anders Damberg