Källexkursion till Jämtland

Den 20-22 augusti 2004 gick Källakademins exkursion till Jämtland under ledning av Sten Sandström. En hel del bilder och material finns att studera i den mycket informativa och interaktiva exkursionsguiden; dag 1dag 2dag 3 .