Hanakällan – Årets källa 2013

Källakademin har vid sin exkursion i Skåne den 31 maj-2 juni efter omröstning av exkursionsdeltagarna beslutat att till Årets källa utse Hanakällan vid Skåneleden inom Fulltofta strövområde.

Motivering: Källan ligger vackert belägen inramad av en rik flora. Den har ett klart och gott vatten och är välskött med spång, össlev och informationsskylt.

Hanakällan

Årets källa 2013, Hanakällan vid Skåneleden inom Fulltofta strövområde.  Fotograf Anders Damberg