Inbjudan vårutflykt till Hammarby källa 24/4 2022

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna inbjuder till vårutflykt till Hammarby källa i Upplands Väsby söndag 24 april kl. 11.15- ca14.

Samling på parkeringen vid Hammarby kyrka kl. 11.15. Vi går ner till källan på en promenadstig ca 200 m norr om kyrkan.
Man tar sig till Hammarby kyrka med egen bil eller pendeltåg till Upplands Väsby station och buss 568 (mot Löwenströmska sjukhuset) till hållplats Hammarby Kyrka.

Anmälan senast fredag 22 april 2022 till Monica Löwén via
e-post:  monica.loewen[at]live.com eller som SMS mobil 073 972 53 76.
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- eller mobilnummer så att vi kan bekräfta ditt deltagande.

Antalet deltagare är begränsat till 25 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Exkursionsledare Anders Eriksson (mobil 070 669 77 69) och Olle Wahlberg.

Anders Eriksson berättar om grundvattenförekomstens betydelse för Norrvattens reservvattenförsörjning och om källans användning.

Vårutflykten är avgiftsfri. Fika tar var och en med sig själv.

Läs Guide till Hammarby källa   här

Välkomna

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Kommentarer avstängda