Källakademins standardverk, boken “Källor i Sverige” utgiven av Svensk Byggtjänst, saknar med avsikt referenser i större utsträckning. För dem som vill läsa eller lyssna mera har författarna sammanställt ett antal nyckelreferenser till de olika kapitlen i boken:
Kapitel 1. Källvattnets bildning och egenskaper
Bildning; Ålder
av Gert Knutsson, Stockholm
Kapitel 1. Källvattnets bildning och egenskaper
Beskaffenhet
av Anders Hult, Uppsala
Kapitel 2. Olika typer av källor
av Gert Knutsson, Stockholm
Kapitel 3. Förändringar i och kring källor
av Gert Knutsson, Stockholm
Kapitel 4. Livet i källorna
Alger och andra bottenlevande organismer i källor
av Roland Bengtsson, Torpsbruk
Kapitel 4. Livet i källorna
Djur som lever i källor
av Per-Ola Hoffsten, Umeå
Kapitel 5. Tro och kult
av Anders Hult, Uppsala
N.N. (1909) Fataburen Nordiska Museets årsbok 1909. (årsbok)  
N.N. (u.å.) Detta är ingen titel: Muntliga uppteckningar hämtade från SOFIÅs arkiv (Kerstinbo, Ingemo, Husaby och Torstens källor). (Muntliga uppteckningar hämtade från arkivet hos Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) i Uppsala)  
Ahnlund Nils (1928) Svensk sägen och hävd. (bok)  
Brunius C G (1839) Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohuslän, Dalsland, Wermland och Westergötland år 1838.  
Golabiewski Lannby Monica (1990) Ödetofta offerkällor. Smålands skriftserie nr 5.(Skriftserie)  
Gotjus Adelbert F (1919) Söderköpings minne. (bok)  
Ljung Tomas (2001) Sankt Olof i Dalarna. Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skriftserie nr 36. (Skriftserie, bok)  
Rydberg Viktor (1984) Färdernas Gudasaga.  
Svahn Adolf (1985) Husaby. (bok)  
Wrangel Evert (red) (1938) Svenska folket genom tiderna. (böcker)  
Åkerlund Gustaf (u.å.) Sånga i dåtid. Sånga brunns- och badanstalt. (häfte)  
Kapitel 6. Kurorternas tid
Kurorter och surbrunnar; I många kulturer; Kurortslivet i Sverige
av Anders Hult, Uppsala
Kapitel 6. Kurorternas tid
Kurorter i Norrland
av Carl-Henrik Berg, Huddinge
Norrlands första spa Anteckningar om 1800-talets brunnar och vattenkuranstalter. Carl-Henrik Berg (publicerat i tidskriften Oknytt nr 1-2 2004, s. 1-27)
Kapitel 7. Källorna inom vattenförsörjningen
Landsbygden
av Gert Knutsson, Stockholm
Kapitel 7. Källorna inom vattenförsörjningen
Tätorter
av Anders Hult, Uppsala
Kapitel 7. Källorna inom vattenförsörjningen
Självfallssystem från källor
av Anders Eriksson, Stockholm
Kapitel 8. Källvattnets hälsoegenskaper
(samtliga avsnitt)
av Anders Hult, Uppsala
Kapitel 8. Källvattnets hälsoegenskaper
När radioaktivt vatten var hälsosamt
av Anders Damberg och Atze Dijkstra, Uppsala
Kapitel 9. Tidig källforskning
av Chester Svensson, Lindome
Kapitel 10. Linné och källorna
av Stig Tornehed, Växjö
Kapitel 11. Källor i litteratur och konst
av Stig Tornehed, Växjö
Kapitel 12. Nu spela källorna – källor i toner
av Ann-Marie Nilsson, Uppsala
Kapitel 13. Skydd och vård av källor
av Gunnar Wiklander, Uppsala och Anders Eriksson, Stockholm