Info om Källexkursion 2024 i Dellenbygden

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

  Källvänner Årets källexkursion 2024 kommer att arrangeras i Dellenbygden lördag-söndag 31 augusti – 1 september. Ett antal källor runt Dellensjöarna kommer att besökas. Vi kommer också att titta lite närmare på den meteoritkrater som till stor del präglar landskapet i exkursionsområdet liksom på yt-grundvattenkontakter längs Hallstaåsen där Hudiksvall har sin vattenförsörjning. Vi kommer också

LÄS MER …

Söndag 17 mars 2024 Inbjudan halvdagsexkursion Vallentuna

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Kära källvänner! Bifogat finns både en inbjudan till en källexkursion i Vallentuna samt kallelse till ordinarie föreningsstämma den 17 mars. Vi ber er att fundera hur ni kan bidra till verksamheten, vi behöver nya personer till både källråd, revisorer och valberedning. Dessutom behövs det engagemang för att ordna källexkursioner – både korta, långa, i Sverige

LÄS MER …

Inbjudan Källexkursion Dalarna 13+14/8 2022

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner Källakademin inbjuder till två endagsexkursioner lördag 13 augusti och söndag 14 augusti 2022 för att besöka några källor i Dalarna. Som tidigare meddelats får var och en boka sitt eget eventuella boende samt ordna egen transport mellan källorna. Förslag för boende är Gylle hotell söder om Borlänge. Program dag 1: 1) Samling kl 9.00

LÄS MER …

Årets källa 2021 Drottningkällan, Taxinge, Södermanland

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2021 Den 25 september 2021 besökte Källakademin kallkällor i Mariefredstrakten. Efter omröstning av deltagarna blev Drottningkällan vid Taxinge, Södermanland vald till årets källa. Motivering: Med sin vackra omgivning, sitt välsmakande vatten, och sin spännande historia. Drottningkällan är en trefaldighetskälla med ett rikt vattenflöde som än idag används av folk i trakten och Turinge-Taxinge hembygdsförening

LÄS MER …

Inbjudan exkursion i Lund 2021-10-31

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källblänk2 september 2021 Källvänner! Källakademins Tage Ericsson-stipendiat 2020, Mikael Lövgren kommer att guida till S:t Hans backar i Lund söndag den 31 oktober 2021 kl 13.00 – ca 14.30 ”Det jag tänker med visningen är helt enkelt att vi kan gå ut på Sankt Hans backar, dvs parken som lades på den gamla soptippen, och

LÄS MER …

Inbjudan källexkursion Mariefred 210925

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Inbjudan till en heldagsvandring  lördag 25 september 2021 för att besöka några källor i Mariefredstrakten Om källornas tradition och hotet mot källorna, när samhället växer ut. Detta är ett samarbete mellan Mariefreds hembygdsförening, Turinge-Taxinge hembygdsförening, Vallentuna hembygdsförening och Källakademin. Information om coronan Källakademin har inte ordnat någon exkursion på länge för smittorisken av covid19

LÄS MER …

Digitalt seminarium 8 maj om Folktro och kulturhistoria om källor

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin bjuder in till ett digitalt seminarium om folktro och kulturhistoria om källor lördag 8 maj 2021 kl 14.00-ca 16.00 Vi har glädjen att samarbeta med Institutet för språk och folkminnen och Tommy Kuusela (fil. dr. och forskningsarkivarie) därifrån kommer att berätta om seder, folktro, magi och övernaturliga väsen i samband med brunnar och källor.

LÄS MER …

Nyårshälsning mm från preses

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Nyårshälsning från preses Eva Wendelin samt övriga i källrådet. Läs i bilagan (Nyårshälsning, Året som gått, Årets källa 2020, Aktivitet att svara på om källor och utlottning av fem böcker samt Prislista för böcker mm) Ett stort tack till Er alla som intresserar er för källor. Gott Nytt År 2021 önskar Eva Wendelin preses

LÄS MER …