SENASTE KÄLLBLÄNK

Digitalt seminarium 8 maj om Folktro och kulturhistoria om källor

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin bjuder in till ett digitalt seminarium om folktro och kulturhistoria om källor lördag 8 maj 2021 kl 14.00-ca 16.00

Vi har glädjen att samarbeta med Institutet för språk och folkminnen och Tommy Kuusela (fil. dr. och forskningsarkivarie) därifrån kommer att berätta om seder, folktro, magi och övernaturliga väsen i samband med brunnar och källor.
Dessutom ska Källakademins ”Tage Ericsson-stipendiat” Mikael Lövgren berätta om sitt arbete med hur relationen till vatten har förändrats över tid i Sankt Hans backar (en park i Lund) och Sankt Hans källa.

Till sist blir det lite information om ”Naturnära jobb” där man bl a håller på med källinventering

Program
Inledning, Preses Eva Wendelin (5 min)
Seder och bruk. Övernaturliga väsen. Tommy Kuusela, Institutet för språk och folkminnen (1 timme)
Bensträckare
Sankt Hans backar. Mikael Lövgren (20 min)
Naturnära jobb och avslutning. Eva Wendelin, SGU (15 min)

Maila till: eva.wendelin@sgu.se  för att få en länk

Välkomna

Eva Wendelin                                                             Olle Wahlberg
preses                                                                          sekreterare

Skriften ”Vård, skydd och nyttjande av kallkällor” 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om Vård, skydd och nyttjande av kallkällor har nu färdigställts.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp som har bestått av Torgny von Wachenfeldt, Gert Knutsson och Anders Eriksson med bidrag av Peggy Lerman. Värdefulla synpunkter har även lämnats av Anders Hult och Gunnar Wiklander. Slutredigering av skriften har utförts av Lennart Sorby.

Läs Vård, skydd och nyttjande av kallkällor 2019
Skriften finns även under Mer om källor / Litteratur

Eventuella kommentarer rörande skriften kan skickas till Anders Eriksson, e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Årets källa 2019, Grodkällan, Arvidsjaur, Norrbotten

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2019
Efter Norrbottenexkursionens sista källbesök röstades årets källa fram genom handuppräckning i bussen. Som väntat röstade ett övervägande antal deltagare på Grodkällan, samiskt namn Tsuobbuojája.

Grodkällan är ett gränsmärke mellan Lomträsk och Auktsjaurs lappskatteland där samerna rastade på sin väg till Arvidsjaur.

Motivering:
Den stora källan, 15 m i diameter och 3-4 m djup, är artesisk med ”kokande” botten. Källans säregna turkosa färg står i vacker kontrast till de omgivande mörka tallarna.

                                                                                             Grodkällan, Arvidsjaur, Norrbotten