SENASTE KÄLLBLÄNK

Stipendium 2016

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin – Akademin för de friska källorna utlyser fyra stipendier.

Två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier.
Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar.
Ansökan ska insändas senast 15 juni 2016.

Läs all information angående ansökan av stipendium ur  Tage Ericssons donationsfond

______________________________________________________________________________

Två stipendier för deltagande i akademins exkursioner i Sverige. Stipendierna vänder sig till studerande vid rikets universitet och högskolor.
Ett av stipendierna riktar sig till sökande inom humanistiska ämnen och det andra stipendiet vänder sig till sökande inom naturvetenskapliga ämnen.
Ansökan ska insändas senast 20 juni 2016.

Läs all information angående ansökan av  Stipendium för att deltaga i årlig källexkursion

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Bildsida från källexkursionen lördag 9 april till Lagga, Uppland. Bild  Laggaexkursion

Ny klargörande fil ang. Källor i Småland och på Öland med bl.a. bakgrund, kostnad och var den kan beställas. Se längre ned på hemsidan och klicka på ”Rapport Källor i Småland och på Öland”

Källakademin har en ny meny Källforum där information från ledamöter kan införas.

Införd information att ta del av på Källforum:
Anders Hult har skrivit en ny bok Källor och brunnar inom äldre måleri . Boken är tryckt i 100 ex. Pris 190 kr exkl. frakt.
E-post: hult.a[at]swipnet.se

Annika Nilsson angående Miljömålsrådets åtgärdsrapport: ”Bevarande och skydd av källmiljöer” är en av 44 åtgärder som de 17 myndigheterna i Miljömålsrådet gemensamt åtar sig att genomföra i sin senaste rapport

http://www.miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/miljomalsradet/2016/atgardslista-2016.pdf   sid 50-51

Göran Blomqvist om en rapport från VTI Att överväga geologin – en idéskrift om geovetenskapliga värden i vägplaneringen. Här finns bl.a. en intressant jämförelse mellan karterade källor i serie Aa (1882-1922) och serie Ae (1976) från ett och sammaområde, Linköping NV. Rapporten finns som pdf-fil på Källforum.

Källor i Småland och på Öland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Rapporten Källor i Småland och på Öland är klar och kan hämtas (Se längre ned på sidan) från  ”Rapport Källor i Småland och på Öland”.

”Akademin för de friska källorna” är en ideell förening med cirka 300 vattenengagerade medlemmar. Källakademin har tidigare givit ut en bok ”Källor i Sverige”.

På regional nivå har nu under flera år en projektgrupp arbetat med att inventera och beskriva intressanta och besöksvärda källor i Småland och på Öland. En handfull källor i varje kommun beskrivs detaljerat. Dessutom har ett stort antal teman (regionala särdrag, källtyper, vattentäkter, brunnskultur, musik, konst, källkult, Vilhelm Moberg, Linné, skydd och vård mm) ) relaterade till källor i ett regionalt perspektiv beskrivits.

Det samlade arbetet har nu färdigställts och presenteras i en omfattande skrift. Med hänsyn till bland annat källors betydelse i samhällsplanering och som indikatormiljö i naturen har länsstyrelserna tidigt varit delaktiga i projektet.