SENASTE KÄLLBLÄNK

Årets källa 2017, Smörhålet, Järbo, Gästrikland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Som Årets källa 2017 framröstades Smörhålet i Järbo, Gästrikland, tätt följd av Sandkällan i Svartanbro.

Smörhålet är ett källområde vid östra sidan av Järboåsen, intill Jädraån, i södra änden av Järbo samhälle. Det är en markant sänka i terrängen, vars branta kant mot åsen beskriver en fjärdedel av en cirkelbåge. På ett stort antal ställen i nedre delen av den branta slänten bryter källor fram. Deras vatten samlas i solfjäderformigt sammanstrålande rännilar till en källbäck som efter c:a 50 m mynnar i Jädraån. Vattenflödet från källorna är mycket stort, flera tiotals l/s. På flera ställen finns kraftiga järnutfällningar. Floran i omgivningen är artrik med källkarakteristiska arter som gullpudra och bäckbräsma. Källorna har naturligtvis varit kända sedan urminnes tider och beskrevs redan 1793 av A. A-n Hülphers. Enligt Järboboken 1982 lär Smörhålet ha fått sitt namn av att man där förr sköljde sitt smör.

(Efter Järbobon Anders Delin som fick ArtDatabankens naturvårdspris 2011 för en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden.)

Koordinater: SWEREF N6731289 E587771

                   

Smörhålet, del av källområdet   Sammanlagda källflödet    Källbäcken vid utloppet till Jädraån
Fotograf: Monica Löwén

Läs all info om  Årets källa 2017

Stipendium för kallkällstudier 2017

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin – Akademin för de friska källorna utlyser två stipendier.

Två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier.

Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar.

Ansökan ska insändas senast 15 augusti 2017.

Läs all information angående ansökan av stipendium ur  Tage Ericssons donationsfond 2017