SENASTE KÄLLBLÄNK

Källforum

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin har en meny Källforum där information från ledamöter kan införas.

Införd information under Källforum att ta del av:
Anders Eriksson har under slutet av 2018 skrivit en uppsats om de källor som Linné besökte på sin Västgötaresa 1746 och redogjort för litteraturuppgifter om dessa källor.
Anders Eriksson e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Uppsatsen Västgötaresan Linné finns som pdf-fil på Källforum.

Källvärlden nr 3 december 2018

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om källorna och deras miljöer. Källvärlden nummer 3, december 2018, har nu utkommit.
Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt.

Ledamöter kom gärna med förslag till en fortsättning av Källvärlden. Kontakta redaktionen med egna texter, förslag och tips! Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper vi inom redaktionen gärna till med detta.

Redaktionen önskar alla ledamöter en God  Jul och ett Gott Nytt Källår.

Anders Hult                                                                   Torgny von Wachenfeldt
e-post: anders.hult.88[at]gmail.com                             e-post: eotv.wachenfeldt[at]gmail.com
Mobil: 070 631 28 03                                                    Mobil: 070 830 21 04

Läs    Källvärlden nr 3 dec. 2018

Källvärlden nr.3  finns även under Mer om källor / Litteratur

Årets källa 2018 Sjukällan, Dröstorp, Öland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2018
Efter omröstning av deltagarna i exkursionen till Öland beslutades att utse Sjukällan, Dröstorp, Öland till årets källa

Motivering:
Sjukällan inom Dröstorps naturreservat representerar en källmiljö av hög dignitet, naturvetenskapligt speciellt flora och fauna. Källans läge inramad av en skogsridå gör området till en plats lämpad för såväl studier som kontemplation. Källan har vidare kommit att attrahera det lokala kulturlivet med poesi, musik, konst, dans mm vilket visar källans starka attraktionskraft och stärker att den har ett högt besöksvärde.

Läs om  Årets källa 2018

Om någon har ett bra foto av Sjukällan inte bara källbäcken, så kan den skickas till hemsidan@kallakademin.se     Monica Löwén