SENASTE KÄLLBLÄNK

Nominering av Årets källa 2020

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Hej Källvänner!
Var med och nominera årets källa!
Som vi tidigare förannonserat så vill vi i år öppna upp för alla våra ledamöter att inkomma med nomineringar till val av årets källa 2020.
De kan vara en källa vi besökt i samband med någon av våra tidigare exkursioner, en källa du hittat information om i någon databas eller en källa som kanske bara du känner till.

Omröstningen kommer ske i samband med höstens seminarium den 10 oktober varvid resultatet också redovisas. Så som lägesbilden är nu, planeras seminariet att enbart ske via internet. Kan man ändå inte närvara vid seminariet, kan röstning ske mailledes under veckan innan. Alla ledamöter i Källakademin har en röst var.
Röstningen sker från källhjärtat men vi vill även att alla ska beakta våra bedömningskriterier för val av årets källa.

Bedömningskriterierna omfattar bl a;
Källans uppträdande – är den t ex kokande, vackert järnrik, tydligt flödande?
Källvattnets beskaffenhet och smak
Källans närmiljö – finns en artrik miljö, en säregen geologi?
Källans eventuella kulturhistoria – finns en historia kring källan?

En utförligare beskrivning av kriterierna går även att läsa i det bifogade dokumentet.

För att bedömningen av de inkomna förslagen ska vara möjlig, vill vi att ni vid nomineringen skickar in en beskrivning av källan utifrån ovanstående punkter, information om källans läge samt ett fotografi på källan som ni godkänner att vi visar här på hemsidan. Vi behöver även ditt namn och dina kontaktuppgifter (gärna epost).
Inskickade förslag kommer att presenteras på Källakademins hemsida för omröstning.

Skicka in ditt bidrag senast den 25 september till mailadressen info@kallakademin.se.

Hälsningar
Magdalena Thorsbrink för Källrådet

Läs  Bedömningsgrunder    för nominering av Årets källa

Källexkursion 2020 till Dalarna är inställd

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Årets källexkursion till Dalarna 14-16 augusti 2020 är inställd för i år men planeras istället att genomföras 2021
Vi har avvaktat så länge vi kunnat med detta beslut och vi har länge levt på hoppet, men nu inser vi att vi är tvungna att ställa in årets källexkursion till Dalarna.
Osäkerheten kring utvecklingen av läget kopplat till Covid-19 är för stor, och vårt sätt att resa tillsammans i en buss som ju i sig innebär en riskfaktor gör att vi ställer in resan den 14-16 augusti.
Under denna sommar vill vi istället uppmuntra alla att ta sig ut på egna små exkursioner, gärna med stöd av äldre exkursionsguider men också med stöd, tips via vår facebooksida Källakademin och myndigheternas karttjänster. Vi kommer i maj månad utkomma med en efterlysning av nomineringar till årets källa där alla inbjuds att komma med förslag så ha gärna det i åtanke när ni är ute i naturen och besöker källor.
Till hösten, preliminärt den 10 oktober, kommer vi att arrangera ett temaseminarium varvid vi även kommer hålla årets årsstämma samt rösta fram årets källa. Seminariet kommer vara kostnadsfritt och vi kommer även verka för att det ska gå att delta via webblänk. Mer information kring detta kommer.

Ta väl hand om er och om varandra.
Allt gott till er alla,

Hälsningar
Preses Eva Wendelin och
Magdalena Thorsbrink, sammankallande för exkursionskommittén

Skriften ”Vård, skydd och nyttjande av kallkällor” 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om Vård, skydd och nyttjande av kallkällor har nu färdigställts.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp som har bestått av Torgny von Wachenfeldt, Gert Knutsson och Anders Eriksson med bidrag av Peggy Lerman. Värdefulla synpunkter har även lämnats av Anders Hult och Gunnar Wiklander. Slutredigering av skriften har utförts av Lennart Sorby.

Läs Vård, skydd och nyttjande av kallkällor 2019
Skriften finns även under Mer om källor / Litteratur

Eventuella kommentarer rörande skriften kan skickas till Anders Eriksson, e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare