SENASTE KÄLLBLÄNK

Utlysning av två stipendier ur Tage Ericssons fond 2018

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna utlyser två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier.
Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar.
Ansökan ska insändas senast 15 augusti 2018.

Läs all information under Aktiviteter, Stipendium, för kallkällstudier

Hjälp oss sprida denna information så vi når intresserade.

Eva Jirner                                             Olle Wahlberg
vice preses                                           sekreterare

Vandring i Gamla Stan, Stockholm, grundvatten och brunnar

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Inbjudan till halvdagsvandring … en blandning av sött och salt …. Om grundvatten-förhållanden och brunnar i Gamla Stan, Stockholm.
Lördagen 12 maj kl.13-17.

Anmälan senast torsdag 10 maj 2018 till Anders Hult helst via e-post:  anders.hult.88[at]gmail.com eller annars mobil 070 631 28 03.
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- eller mobilnummer så att vi kan bekräfta ditt deltagande.
OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 20 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan). Medlemskap i Källakademin är inte nödvändigt.

Guide för vandringen 12 maj delas ut vid start.

Läs all information i   2018-05-12 Inbjudan program Gamla Stan

Källvänner som inte kan komma till Stockholm i maj, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand.
Guiden finns under Aktiviteter, Exkursioner,   2018 Gamla Stan

Inbjudan till Medevi brunn 10-11/8 2018

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna inbjuder till träff på Medevi brunn, fredag den 10e augusti till lördag 11 augusti 2018.
Läs inbjudan för mer information   Inbjudan Medevi Brunn 10-11/8

Intresseanmälan snarast men senast den 13 april till:
Linda Lidholm, linda@lindal.se eller 070-3460232

 

Välkomna
Göran Blomqvist                                                    Olle Wahlberg
preses                                                                      sekreterare