SENASTE KÄLLBLÄNK

Nyårshälsning mm från preses

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Nyårshälsning från preses Eva Wendelin samt övriga i källrådet.

Läs i bilagan (Nyårshälsning, Året som gått, Årets källa 2020, Aktivitet att svara på om källor och utlottning av fem böcker samt Prislista för böcker mm)

Ett stort tack till Er alla som intresserar er för källor.
Gott Nytt År 2021

önskar

Eva Wendelin
preses

Bilaga : Källblänk dec2020 Nyårshälsning kombinerat med källaktivitet

Årets källa 2020, Nominering av två källor

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Kära ledamöter
Årsstämman närmar sig och vi kommer då att rösta fram årets källa. Vi har fått in två fina förslag som det står emellan; Tingstukällan och Frönäskällan. För er som inte kan vara med på årsstämman finns fram till och med fredag den 9 oktober möjligheten att rösta på ett av förslagen genom att skicka in ett mail till info@kallakademin.se. Varje ledamot har en röst var. Beskrivningar av de två förslagen finns i de två bifogade dokumenten.

Vi hoppas nu att ni är många som vill ta möjligheten att vara med i omröstningen.

Nomineringar:  1 Tingstukällan    2 Frönäskällan

Källhälsningar
Magdalena Thorsbrink för Källrådet

Skriften ”Vård, skydd och nyttjande av kallkällor” 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om Vård, skydd och nyttjande av kallkällor har nu färdigställts.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp som har bestått av Torgny von Wachenfeldt, Gert Knutsson och Anders Eriksson med bidrag av Peggy Lerman. Värdefulla synpunkter har även lämnats av Anders Hult och Gunnar Wiklander. Slutredigering av skriften har utförts av Lennart Sorby.

Läs Vård, skydd och nyttjande av kallkällor 2019
Skriften finns även under Mer om källor / Litteratur

Eventuella kommentarer rörande skriften kan skickas till Anders Eriksson, e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare