SENASTE KÄLLBLÄNK

Upprop om bidrag till Källvärlden nr 4

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Nu är det dags för ett nytt nummer av Källvärlden!
Alla ledamöter i källakademin har möjlighet att bidra!

Har du besökt någon speciell källa du vill berätta om, djupdykt i intressant gammal litteratur om källor eller har egna studier och upptäckter om källor och källmiljöer att dela med dig om?

Skicka i så fall ditt bidrag till Anders Hult senast 17 november 2019.
Anders Hult e-postadress: anders.hult.88@gmail.com

Redaktionen består som tidigare av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt

Eva Wendelin                                                                     Olle Wahlberg
preses                                                                                  sekreterare

Påminnelse Seminarium Uppsala 191109

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner
Påminnelse om anmälan till källseminarium Källor och källvatten – naturvetenskapliga aspekter lördag 9 november 2019 kl. 12.15-16.35 på Scandic Hotel Uplandia, Uppsala, Dragarbrunnsgatan 32

OBS! Anmälan om deltagande senast fredag 1 november till Olle Wahlberg  ow[at]kth.se

OBS! se Anmälan, program och betalning angående   Seminarium Uppsala

Skriften ”Vård, skydd och nyttjande av kallkällor” 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om Vård, skydd och nyttjande av kallkällor har nu färdigställts.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp som har bestått av Torgny von Wachenfeldt, Gert Knutsson och Anders Eriksson med bidrag av Peggy Lerman. Värdefulla synpunkter har även lämnats av Anders Hult och Gunnar Wiklander. Slutredigering av skriften har utförts av Lennart Sorby.

Läs Vård, skydd och nyttjande av kallkällor 2019
Skriften finns även under Mer om källor / Litteratur

Eventuella kommentarer rörande skriften kan skickas till Anders Eriksson, e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare