SENASTE KÄLLBLÄNK

Källorna i centrala Vallentuna halvdag 10 mars 2018

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Källakademin och Vallentuna hembygdsförening inbjuder till halvdags Källexkursion
Källorna i Centrala Vallentuna (Vallentuna gamla socken)

Lördagen den 10 mars 2018 kl 13-17 i Vallentuna.

Läs all information om anmälan och halvdagsexkursionen i   180310 Inbjudan Centrala Vallentuna
Antalet deltagare är begränsat till 20
Göran Blomqvist               Olle Wahlberg                    Staffan Rosander
preses                                 sekreterare                          Vallentuna hembygdsförening

genom Monica Löwén

 

 

Källvärlden nr 2, december 2017

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om källorna och deras miljöer. Källvärlden nummer 2, december 2017, har nu utkommit.
Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt.
Ledamöter kom gärna med förslag till en fortsättning av Källvärlden.
Kontakta redaktionen med egna texter, förslag och tips! Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper vi inom redaktionen gärna till med detta.

Anders Hult                                                                   Torgny von Wachenfeldt
e-post: anders.hult.88[at]gmail.com                        e-post: eotv.wachenfeldt[at]gmail.com
Mobil: 070 631 28 03                                                    Mobil: 070 830 21 04

Läs  Källvärlden nr2, dec 2017 rev
Källvärlden nr 2 rev finns även under Mer om källor / Litteratur

Årets källa 2017, Smörhålet, Järbo, Gästrikland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Som Årets källa 2017 framröstades Smörhålet i Järbo, Gästrikland, tätt följd av Sandkällan i Svartanbro.

Motivering: Smörhålet ligger i ett historiskt källområde där ett flertal källor samlar sig till en kraftigt flödande källbäck med kristallklart vatten. Omgivningen är artrik med källkarakteristiska arter som gullpudra och bäckbräsma. Enligt den muntliga traditionen har källan fått sitt namn av att det var här man tvättade bort kärnmjölken från det nykärnade smöret.

Smörhålet
är ett källområde vid östra sidan av Järboåsen, intill Jädraån, i södra änden av Järbo samhälle. Det är en markant sänka i terrängen, vars branta kant mot åsen beskriver en fjärdedel av en cirkelbåge. På ett stort antal ställen i nedre delen av den branta slänten bryter källor fram. Deras vatten samlas i solfjäderformigt sammanstrålande rännilar till en källbäck som efter c:a 50 m mynnar i Jädraån. Vattenflödet från källorna är mycket stort, flera tiotals l/s. På flera ställen finns kraftiga järnutfällningar. Floran i omgivningen är artrik med källkarakteristiska arter som gullpudra och bäckbräsma. Källorna har naturligtvis varit kända sedan urminnes tider och beskrevs redan 1793 av A. A-n Hülphers. Enligt Järboboken 1982 lär Smörhålet ha fått sitt namn av att man där förr sköljde sitt smör.

                   

Smörhålet, del av källområdet   Sammanlagda källflödet    Källbäcken vid utloppet till Jädraån
Fotograf: Monica Löwén

Läs all info om  Årets källa 2017