SENASTE KÄLLBLÄNK

Påminnelse Seminarium Nässjö 190309

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Påminnelse om anmälan till källseminarium Om kulturhistoriska källmiljöer
lördag 9 mars 2019 kl. 13.15 – 16.40 på Kulturhuset, Pigall, i Nässjö, Mariagatan 2.

OBS! Anmälan om deltagande senast fredag 1 mars 2019 till Torgny von Wachenfeldt,
e-post: eotv.wachenfeldt[at]gmail.com

OBS! se Anmälan, program och betalning angående   Seminarium Nässjö

Seminarium i Nässjö 9 mars 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin inbjuder till seminariet Om kulturhistoriska källmiljöer, lördag 9 mars 2019 kl. 13.15 – 16.40 som äger rum på Kulturhuset, Pigalle i Nässjö, Mariagatan 2.
Många intressanta föredrag. Anmälan senast fredag 1 mars 2019.

Läs mer   190309 Seminarium Nässjö  inbjudan, program och anmälan

Program
13.15 -13.30: Inledning, välkommen – Eva Jirner, Källakademin
13.30–14.00: Christina Fredengren:  Offerkällor under brons- och järnåldern
14.00–14.30: Patrik Klingborg: Källor i antikens Grekland
14.30 -15.00: Carl T. Ek: De gamla offer-och dopkällorna och deras betydelse inom religionsutövande och kulturen
Fika 15.00–15.30
15.30–16.00: Anders Reisnert: Källor och vattenförsörjning i medeltidens Malmö
16.00–16.30: Ann-Marie Nilsson: Musik vid brunnen: dess roll vid brunnsorterna.
16.30 -16.40: Avslutning, sammanfattning

17.00: Eftersits för den som så önskar, ingår ej i avgiften

Välkomna

Eva Jirner                                                        Olle Wahlberg
preses                                                                sekreterare

 

Källforum

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin har en meny Källforum där information från ledamöter kan införas.

Införd information under Källforum att ta del av:
Anders Eriksson har under slutet av 2018 skrivit en uppsats om de källor som Linné besökte på sin Västgötaresa 1746 och redogjort för litteraturuppgifter om dessa källor.
Anders Eriksson e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Uppsatsen Västgötaresan Linné finns som pdf-fil på Källforum.