SENASTE KÄLLBLÄNK

Seminarium Linköping 24/11 2016

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin inbjuder till seminariet Om källvattnets egenskaper, torsdag 24 november 2016 kl. 13 – 16.30 som äger rum på hotell Scandic Linköping City.
Många intressanta föredrag och eftersits.
Anmälan snarast men senast 18 november till Linda Lidholm e-post: linda[at]lindal.se
Deltagaravgift och kostnad för enklare måltid, meddelas senare.

Program
13.00        13.10                         Välkommen                                                              Torgny von Wachenfeldt
13.10         13.30                        Medicinsk geologi                                                    Olle Selinus
13.30         13.50                        Kriterier för smak på vatten                                  Solveig  Sommarström
14.00         14.20                        Källvatten som råvara till bryggerier                  Göran Härnulv
14.20         14.40                        Källor och whisky                                                  ??
14.40         15.10                         Kaffe
15.10         15.30                         Alger i källor                                                              Roland Bengtsson
15.30         15.35                         Stipendieutdelning                                                  Tage Ericsson
15.35         15.50                         Stipendiat /1                                                             Sabina  Larsson
15.50         16.05                         Stipendiat /2                                                            Niina  Veuro
16.10         16.30                         diskussion
/1 källors roll kult och vattnets symbolik under Skandinaviens kristnande
/2 titel meddelas senare
17.00                                            Gemensam enklare måltid

Välkomna

Torgny von Wachenfeldt                                 Olle Wahlberg
preses                                                                   sekreterare

Årets källa 2016-Norra Naddebo

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Vid Källakademins exkursion i Västmanland 26-28 augusti 2016 utsågs efter röstning källan ”Norra Naddebo” till Årets källa, belägen norr om byn Naddebo, Västmanland.
Motivering: Källan har ett kristallklart, gott vatten och ligger i ett skogsbryn med vacker mossvegetation. Den används som vattentäkt för närbelägna gårdar.

 

Årets källa 2016, ”Norra Naddebo” norr om Naddebo, Västmanland
Fotograf  Monica Löwén

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Bildsida från källexkursionen lördag 9 april till Lagga, Uppland. Bild  Laggaexkursion

Ny klargörande fil ang. Källor i Småland och på Öland med bl.a. bakgrund, kostnad och var den kan beställas. Se längre ned på hemsidan och klicka på ”Rapport Källor i Småland och på Öland”

Källakademin har en ny meny Källforum där information från ledamöter kan införas.

Införd information att ta del av på Källforum:
Anders Hult har skrivit en ny bok Källor och brunnar inom äldre måleri . Boken är tryckt i 100 ex. Pris 190 kr exkl. frakt.
E-post: hult.a[at]swipnet.se

Annika Nilsson angående Miljömålsrådets åtgärdsrapport: ”Bevarande och skydd av källmiljöer” är en av 44 åtgärder som de 17 myndigheterna i Miljömålsrådet gemensamt åtar sig att genomföra i sin senaste rapport

http://www.miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/miljomalsradet/2016/atgardslista-2016.pdf   sid 50-51

Göran Blomqvist om en rapport från VTI Att överväga geologin – en idéskrift om geovetenskapliga värden i vägplaneringen. Här finns bl.a. en intressant jämförelse mellan karterade källor i serie Aa (1882-1922) och serie Ae (1976) från ett och sammaområde, Linköping NV. Rapporten finns som pdf-fil på Källforum.