SENASTE KÄLLBLÄNK

Årets källa 2016-Norra Naddebo

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Vid Källakademins exkursion i Västmanland 26-28 augusti 2016 utsågs efter röstning källan ”Norra Naddebo” till Årets källa, belägen norr om byn Naddebo, Västmanland.
Motivering: Källan har ett kristallklart, gott vatten och ligger i ett skogsbryn med vacker mossvegetation. Den används som vattentäkt för närbelägna gårdar.

 

Årets källa 2016, ”Norra Naddebo” norr om Naddebo, Västmanland
Fotograf  Monica Löwén

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Bildsida från källexkursionen lördag 9 april till Lagga, Uppland. Bild  Laggaexkursion

Ny klargörande fil ang. Källor i Småland och på Öland med bl.a. bakgrund, kostnad och var den kan beställas. Se längre ned på hemsidan och klicka på ”Rapport Källor i Småland och på Öland”

Källakademin har en ny meny Källforum där information från ledamöter kan införas.

Införd information att ta del av på Källforum:
Anders Hult har skrivit en ny bok Källor och brunnar inom äldre måleri . Boken är tryckt i 100 ex. Pris 190 kr exkl. frakt.
E-post: hult.a[at]swipnet.se

Annika Nilsson angående Miljömålsrådets åtgärdsrapport: ”Bevarande och skydd av källmiljöer” är en av 44 åtgärder som de 17 myndigheterna i Miljömålsrådet gemensamt åtar sig att genomföra i sin senaste rapport

http://www.miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/miljomalsradet/2016/atgardslista-2016.pdf   sid 50-51

Göran Blomqvist om en rapport från VTI Att överväga geologin – en idéskrift om geovetenskapliga värden i vägplaneringen. Här finns bl.a. en intressant jämförelse mellan karterade källor i serie Aa (1882-1922) och serie Ae (1976) från ett och sammaområde, Linköping NV. Rapporten finns som pdf-fil på Källforum.

Källor i Småland och på Öland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Rapporten Källor i Småland och på Öland är klar och kan hämtas (Se längre ned på sidan) från  ”Rapport Källor i Småland och på Öland”.

”Akademin för de friska källorna” är en ideell förening med cirka 300 vattenengagerade medlemmar. Källakademin har tidigare givit ut en bok ”Källor i Sverige”.

På regional nivå har nu under flera år en projektgrupp arbetat med att inventera och beskriva intressanta och besöksvärda källor i Småland och på Öland. En handfull källor i varje kommun beskrivs detaljerat. Dessutom har ett stort antal teman (regionala särdrag, källtyper, vattentäkter, brunnskultur, musik, konst, källkult, Vilhelm Moberg, Linné, skydd och vård mm) ) relaterade till källor i ett regionalt perspektiv beskrivits.

Det samlade arbetet har nu färdigställts och presenteras i en omfattande skrift. Med hänsyn till bland annat källors betydelse i samhällsplanering och som indikatormiljö i naturen har länsstyrelserna tidigt varit delaktiga i projektet.