SENASTE KÄLLBLÄNK

Info om källexkursionen till Frankrike

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Källexkursionen till nordöstra Frankrike 5-10 juni har genomförts med tjugosju deltagare. Det var en fantastisk exkursion med både små, stora och jättestora källor. Bosse Olofsson gjorde en otroligt bra guidning under hela resan. Vi fick inte bara veta mycket om källorna utan även fakta om hela Frankrike. Bosse hade också arbetat fram en mycket bra exkursionsguide. Elma och Torgny såg till att vi fick mat och dryck varje dag.
Läs gärna  Exkursionsguiden   och titta på  Gruppfotot
 

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Bildsida från källexkursionen lördag 9 april till Lagga, Uppland. Bild  Laggaexkursion

Ny klargörande fil ang. Källor i Småland och på Öland med bl.a. bakgrund, kostnad och var den kan beställas. Se längre ned på hemsidan och klicka på ”Rapport Källor i Småland och på Öland”

Källakademin har en ny meny Källforum där information från ledamöter kan införas.

Införd information att ta del av på Källforum:
Anders Hult har skrivit en ny bok Källor och brunnar inom äldre måleri . Boken är tryckt i 100 ex. Pris 190 kr exkl. frakt.
E-post: hult.a[at]swipnet.se

Annika Nilsson angående Miljömålsrådets åtgärdsrapport: ”Bevarande och skydd av källmiljöer” är en av 44 åtgärder som de 17 myndigheterna i Miljömålsrådet gemensamt åtar sig att genomföra i sin senaste rapport

http://www.miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/miljomalsradet/2016/atgardslista-2016.pdf   sid 50-51

Göran Blomqvist om en rapport från VTI Att överväga geologin – en idéskrift om geovetenskapliga värden i vägplaneringen. Här finns bl.a. en intressant jämförelse mellan karterade källor i serie Aa (1882-1922) och serie Ae (1976) från ett och sammaområde, Linköping NV. Rapporten finns som pdf-fil på Källforum.

Källor i Småland och på Öland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Rapporten Källor i Småland och på Öland är klar och kan hämtas (Se längre ned på sidan) från  ”Rapport Källor i Småland och på Öland”.

”Akademin för de friska källorna” är en ideell förening med cirka 300 vattenengagerade medlemmar. Källakademin har tidigare givit ut en bok ”Källor i Sverige”.

På regional nivå har nu under flera år en projektgrupp arbetat med att inventera och beskriva intressanta och besöksvärda källor i Småland och på Öland. En handfull källor i varje kommun beskrivs detaljerat. Dessutom har ett stort antal teman (regionala särdrag, källtyper, vattentäkter, brunnskultur, musik, konst, källkult, Vilhelm Moberg, Linné, skydd och vård mm) ) relaterade till källor i ett regionalt perspektiv beskrivits.

Det samlade arbetet har nu färdigställts och presenteras i en omfattande skrift. Med hänsyn till bland annat källors betydelse i samhällsplanering och som indikatormiljö i naturen har länsstyrelserna tidigt varit delaktiga i projektet.