SENASTE KÄLLBLÄNK

Källvärlden nr. 1 december 2016

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvärlden nummer 1, december 2016, Källakademins nya skrift om källorna och deras miljöer.

Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt.
Ledamöter kom gärna med förslag till en fortsättning av Källvärlden.
Kontakta redaktionen med egna texter, förslag och tips! Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper vi inom redaktionen gärna till med detta.

Anders Hult                                                                   Torgny von Wachenfeldt
e-post: hult.a[at]swipnet.se                                            e-post: eotv.wachenfeldt[at]gmail.com
Tel.: 018 31 74 75                                                          Mobil: 070 830 21 04
Mobil: 070 631 28 03

Läs Källvärlden under Mer om källor / Litteratur

Årets källa 2016-Norra Naddebo

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Vid Källakademins exkursion i Västmanland 26-28 augusti 2016 utsågs efter röstning källan ”Norra Naddebo” till Årets källa, belägen norr om byn Naddebo, Västmanland.
Motivering: Källan har ett kristallklart, gott vatten och ligger i ett skogsbryn med vacker mossvegetation. Den används som vattentäkt för närbelägna gårdar.

 

Årets källa 2016, ”Norra Naddebo” norr om Naddebo, Västmanland
Fotograf  Monica Löwén