SENASTE KÄLLBLÄNK

Seminarium i Uppsala 9 november 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin inbjuder till seminariet Källor och källvatten-naturvetenskapliga aspekter som äger rum på Scandic Hotel Uplandia, Uppsala, Dragarbrunnsgatan 32.

Anmälan senast fredag 1 november 2019.
Seminarieavgift inkl. eftermiddagsfika, ledamöter & representanter för stödjande medlemmar 225 kr, övriga 275 kr samt studerande 0 kr.

Läs mer   Seminarium Uppsala          Inbjudan, program och anmälan
Program
12.15 12.25: Inledning, välkommen – Magdalena Thorsbrink, Källakademin
12.30–12.55: Allan Rodhe: presentation av källor i Lagga socken. Hur man hittar källorna. Hot och vård. Några lokala exempel
13.00 -13.25: Anders Eriksson: Vård av källor. En presentation av Källakademins skrift och vanliga källproblem och förslag till lösningar.
13.30 -13.55: Eva Wendelin: Hur hittar man källor i databaserna?
Fika 14.00–14.40
14.40–15.25: Torgny von Wachenfeldt och Olle Wahlberg: Smaka på källvatten Praktiska aktiviteter.
15.30–15.55: Anders Hult: Mineralvatten nu och då.
16.00 -16.25: Olle Selinus: Medicinska effekter av källvattens sammansättning.
16.25 – 16.35: Avslutning, sammanfattning 

16.50: Eftersits för den som så önskar, ingår inte i avgiften

Välkomna
Eva Wendelin                                                                    Olle Wahlberg
preses                                                                                   sekreterare

Skriften ”Vård, skydd och nyttjande av kallkällor” 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om Vård, skydd och nyttjande av kallkällor har nu färdigställts.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp som har bestått av Torgny von Wachenfeldt, Gert Knutsson och Anders Eriksson med bidrag av Peggy Lerman. Värdefulla synpunkter har även lämnats av Anders Hult och Gunnar Wiklander. Slutredigering av skriften har utförts av Lennart Sorby.

Läs Vård, skydd och nyttjande av kallkällor 2019
Skriften finns även under Mer om källor / Litteratur

Eventuella kommentarer rörande skriften kan skickas till Anders Eriksson, e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Årets källa 2019, Grodkällan, Arvidsjaur, Norrbotten

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2019
Efter Norrbottenexkursionens sista källbesök röstades årets källa fram genom handuppräckning i bussen. Som väntat röstade ett övervägande antal deltagare på Grodkällan, samiskt namn Tsuobbuojája.

Grodkällan är ett gränsmärke mellan Lomträsk och Auktsjaurs lappskatteland där samerna rastade på sin väg till Arvidsjaur.

Motivering:
Den stora källan, 15 m i diameter och 3-4 m djup, är artesisk med ”kokande” botten. Källans säregna turkosa färg står i vacker kontrast till de omgivande mörka tallarna.

                                                                                             Grodkällan, Arvidsjaur, Norrbotten