SENASTE KÄLLBLÄNK

Källinventering

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en applikation för inmatning av data om kallkällor. Syftet är att väcka intresset för källor och att testa om sk crowd sourcing (allmänheten kan bidra) är ett bra sätt.

Se Källinventering under Info, Länkar

Utlysning av två stipendier ur Tage Ericssons fond 2018

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna utlyser två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier.
Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar.
Ansökan ska insändas senast 15 augusti 2018.

Läs all information under Aktiviteter, Stipendium, för kallkällstudier

Hjälp oss sprida denna information så vi når intresserade.

Eva Jirner                                             Olle Wahlberg
vice preses                                           sekreterare

Inbjudan till Medevi brunn 10-11/8 2018

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna inbjuder till träff på Medevi brunn, fredag den 10e augusti till lördag 11 augusti 2018.
Läs inbjudan för mer information   Inbjudan Medevi Brunn 10-11/8

Intresseanmälan snarast men senast den 13 april till:
Linda Lidholm, linda@lindal.se eller 070-3460232

 

Välkomna
Göran Blomqvist                                                    Olle Wahlberg
preses                                                                      sekreterare