SENASTE KÄLLBLÄNK

Inbjudan höstutflykt till Hammarby källa 14/9 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna inbjuder till höstutflykt till Hammarby källa i Upplands Väsby
lördag 14 september kl. 11.15- ca14.

Samling på parkeringen vid Hammarby kyrka kl. 11.15. Vi går ner till källan på en promenadstig
ca 200 m norr därom.
Man tar sig till Hammarby kyrka med egen bil eller pendeltåg till Upplands Väsby station och
buss 568 (mot Löwenströmska sjukhuset) till hållplats Hammarby Kyrka.

Anmälan senast torsdag 12 september 2019 till Monica Löwén helst via
e-post:  monica.loewen[at]live.com eller annars mobil 073 972 53 76.
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- eller mobilnummer så att vi kan bekräfta ditt deltagande.
Antalet deltagare är begränsat till 25 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Anders Eriksson berättar om grundvattenförekomstens betydelse för
Norrvattens reservvattenförsörjning och om källans användning.

Höstutflykten är avgiftsfri. Fika tar var och en med sig själv.

Läs Guide till Hammarby källa  här

Välkomna

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Årets källa 2019, Grodkällan, Arvidsjaur, Norrbotten

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2019
Efter Norrbottenexkursionens sista källbesök röstades årets källa fram genom handuppräckning i bussen. Som väntat röstade ett övervägande antal deltagare på Grodkällan, samiskt namn Tsuobbuojája.

Grodkällan är ett gränsmärke mellan Lomträsk och Auktsjaurs lappskatteland där samerna rastade på sin väg till Arvidsjaur.

Motivering:
Den stora källan, 15 m i diameter och 3-4 m djup, är artesisk med ”kokande” botten. Källans säregna turkosa färg står i vacker kontrast till de omgivande mörka tallarna.

                                                                                             Grodkällan, Arvidsjaur, Norrbotten

Seminarium i Uppsala lördag 9 november 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källor och källvatten – naturvetenskapliga aspekter

Ett seminarium i Uppsala den 9 nov. 1215-1640 och därefter eftersits
Lokal: Scandia Uplandia Dragarbrunnsgatan 32
Pris: 225 kr för ledamot och 275 för övriga deltagare (betalning för eftersitsen tillkommer). Inbjudan skickas ut i oktober

 Program
12.15 12.25: Inledning, välkommen – Magdalena Thorsbrink, Källakademin
12.30–12.55: Allan Rodhe: presentation av källor i Lagga socken. Hur man hittar källorna. Hot och vård. Några lokala exempel
13.00 -13.25: Anders Eriksson: Vård av källor. En presentation av Källakademins kompendium och vanliga källproblem och förslag till lösningar.
13.30 -13.55: Eva Jirner: Hur hittar man källor i databaserna ?
Fika 14.00–14.40
14.40–15.25 Torgny von Wachenfeldt och Olle Wahlberg: Smaka på källvatten Praktiska aktiviteter.
15.30–15.55 Anders Hult: Mineralvatten nu och då.
16.00 -16.25: Olle Selinus: Medicinska effekter av källvattens sammansättning.
16.40 Eftersits