SENASTE KÄLLBLÄNK

Upprop om bidrag till Källvärlden nr 3

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Nu är det dags för ett nytt nummer av Källvärlden!
Alla ledamöter i källakademin har möjlighet att bidra!

Har du besökt någon speciell källa du vill berätta om, djupdykt i intressant gammal litteratur om källor eller kanske har några studier eller upptäckter om källor du vill dela med dig av. Alla bidrag är välkomna!
Skicka i så fall ditt bidrag till Anders Hult senast 11 november 2018.

Anders Hult e-postadress: anders.hult.88[at]gmail.com

Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt.
Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper redaktionen gärna till med detta.

Eva Jirner                                                                      Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Källinventering

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en applikation för inmatning av data om kallkällor. Syftet är att väcka intresset för källor och att testa om sk crowd sourcing (allmänheten kan bidra) är ett bra sätt.

Se Källinventering under Info, Länkar