SENASTE KÄLLBLÄNK

Vandring i Gamla Stan, Stockholm, grundvatten och brunnar

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Inbjudan till halvdagsvandring … en blandning av sött och salt …. Om grundvatten-förhållanden och brunnar i Gamla Stan, Stockholm.
Lördagen 21 oktober kl.13-17.

Anmälan senast torsdag 19 oktober 2017 till Anders Eriksson helst via e-post:  artillerigatan[at]hotmail.com eller annars mobil 070 669 77 69.
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer så att vi kan bekräfta ditt deltagande.
OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 20 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan). Medlemskap i Källakademin är inte nödvändigt.

Guide för vandringen 21 oktober delas ut vid start.

Läs all information i   2017-10-21 Inbjudan och program Gamla Stan

Källvänner som inte kan komma till Stockholm i oktober, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand. Guiden finns på Källakademins webbplats www.kallakademin.se under Aktiviteter, Exkursioner, 2017 Gamla Stan

Årets källa 2017, Smörhålet, Järbo, Gästrikland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Som Årets källa 2017 framröstades Smörhålet i Järbo, Gästrikland, tätt följd av Sandkällan i Svartanbro.

Smörhålet är ett källområde vid östra sidan av Järboåsen, intill Jädraån, i södra änden av Järbo samhälle. Det är en markant sänka i terrängen, vars branta kant mot åsen beskriver en fjärdedel av en cirkelbåge. På ett stort antal ställen i nedre delen av den branta slänten bryter källor fram. Deras vatten samlas i solfjäderformigt sammanstrålande rännilar till en källbäck som efter c:a 50 m mynnar i Jädraån. Vattenflödet från källorna är mycket stort, flera tiotals l/s. På flera ställen finns kraftiga järnutfällningar. Floran i omgivningen är artrik med källkarakteristiska arter som gullpudra och bäckbräsma. Källorna har naturligtvis varit kända sedan urminnes tider och beskrevs redan 1793 av A. A-n Hülphers. Enligt Järboboken 1982 lär Smörhålet ha fått sitt namn av att man där förr sköljde sitt smör.

(Efter Järbobon Anders Delin som fick ArtDatabankens naturvårdspris 2011 för en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden.)

Koordinater: SWEREF N6731289 E587771

                   

Smörhålet, del av källområdet   Sammanlagda källflödet    Källbäcken vid utloppet till Jädraån
Fotograf: Monica Löwén

Läs all info om  Årets källa 2017