SENASTE KÄLLBLÄNK

Årets källa 2021 Drottningkällan, Taxinge, Södermanland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2021
Den 25 september 2021 besökte Källakademin kallkällor i Mariefredstrakten.
Efter omröstning av deltagarna blev Drottningkällan vid Taxinge, Södermanland vald till årets källa.

Motivering: Med sin vackra omgivning, sitt välsmakande vatten, och sin spännande historia. Drottningkällan är en trefaldighetskälla med ett rikt vattenflöde som än idag används av folk i trakten och Turinge-Taxinge hembygdsförening har nyligen ombesörjt en fantastisk upprustning av platsen. Källans kulturhistoria omfattar bland annat en händelse som utspelades sig under 1500-talet då drottning Katarina Jagellonica, enligt sägnen, hämtade vatten från källan till sin gemål Kung Johan den tredje som då satt fängslad på Gripsholms slott. Historien om Jagellonica lyfts fram på den minnessten som står vid källan. Denna sten har under senare tid fått en omsorgsfull upprustning genom den polska statens försorg.

Se bild  Drottningkällan

Inbjudan exkursion i Lund 2021-10-31

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källblänk2 september 2021

Källvänner!
Källakademins Tage Ericsson-stipendiat 2020, Mikael Lövgren kommer att guida till S:t Hans backar i Lund söndag den 31 oktober 2021 kl 13.00 – ca 14.30

”Det jag tänker med visningen är helt enkelt att vi kan gå ut på Sankt Hans backar, dvs parken som lades på den gamla soptippen, och som har fått sitt namn av Sankt Hans källa, som jag skriver om i min uppsats. Jag kan ta med lite arkivdokument som säger en del saker om källan, allmänningen, och hur dessa förvandlades till soptipp och surhål, osv.

Två punkter är relativt intressanta på Sankt Hans backar, dels den högsta punkten (varifrån man ser Öresundsbron, Öresund och Köpenhamn) och dels punkten där källan och surhålet sägs ha överlappat varandra.

Jag kommer att ta med mig en filolog, Ola Svensson, som har skrivit en avhandling om samma område också. Han har säkert en del att säga om källan också.”

Samling vid vid det s.k. Monumentet i Lund. Det ligger bara några hundra meter från Sankt Hans backar:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Monumentparken

Länk till Ola Svenssons avhandling:

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A858241&dswid=3695

Länk till Mikaels masteruppsats:

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9026480/file/9028917.pdf

 

Anmälan senast  söndag 24 oktober 2021 till Eva Wendelin helst via  e-post  eva.wendelin[at]sgu.se eller sms till mobil 070-679 59 05

Information om exkursionen går ut som mejl och även på Källakademins webbplats www.kallakademin.se och anmälan kan göras så fort inbjudan skickas ut.

Vid anmälan anges namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer, så att vi kan bekräfta ditt deltagande. OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 25 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Exkursionen är avgiftsfri.

Ta gärna med eget fika! Och ta kläder efter väder.

Hälsningar Mikael Lövgren och Eva Wendelin

Läs även Exkursion Lund Mikael Lövgren

Skriften ”Vård, skydd och nyttjande av kallkällor” 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om Vård, skydd och nyttjande av kallkällor har nu färdigställts.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp som har bestått av Torgny von Wachenfeldt, Gert Knutsson och Anders Eriksson med bidrag av Peggy Lerman. Värdefulla synpunkter har även lämnats av Anders Hult och Gunnar Wiklander. Slutredigering av skriften har utförts av Lennart Sorby.

Läs Vård, skydd och nyttjande av kallkällor 2019
Skriften finns även under Mer om källor / Litteratur

Eventuella kommentarer rörande skriften kan skickas till Anders Eriksson, e-post: artillerigatan[at]hotmail.com

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare