SENASTE KÄLLBLÄNK

Årets källa 2019, Grodkällan, Arvidsjaur, Norrbotten

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2019
Efter Norrbottenexkursionens sista källbesök röstades årets källa fram genom handuppräckning i bussen. Som väntat röstade ett övervägande antal deltagare på Grodkällan, samiskt namn Tsuobbuojája.

Grodkällan är ett gränsmärke mellan Lomträsk och Auktsjaurs lappskatteland där samerna rastade på sin väg till Arvidsjaur.

Motivering:
Den stora källan, 15 m i diameter och 3-4 m djup, är artesisk med ”kokande” botten. Källans säregna turkosa färg står i vacker kontrast till de omgivande mörka tallarna.

                                                                                             Grodkällan, Arvidsjaur, Norrbotten

Seminarium i Uppsala lördag 9 november 2019

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källor och källvatten – naturvetenskapliga aspekter

Ett seminarium i Uppsala den 9 nov. 1215-1640 och därefter eftersits
Lokal: Scandia Uplandia Dragarbrunnsgatan 32
Pris: 225 kr för ledamot och 275 för övriga deltagare (betalning för eftersitsen tillkommer). Inbjudan skickas ut i oktober

 Program
12.15 12.25: Inledning, välkommen – Magdalena Thorsbrink, Källakademin
12.30–12.55: Allan Rodhe: presentation av källor i Lagga socken. Hur man hittar källorna. Hot och vård. Några lokala exempel
13.00 -13.25: Anders Eriksson: Vård av källor. En presentation av Källakademins kompendium och vanliga källproblem och förslag till lösningar.
13.30 -13.55: Eva Jirner: Hur hittar man källor i databaserna ?
Fika 14.00–14.40
14.40–15.25 Torgny von Wachenfeldt och Olle Wahlberg: Smaka på källvatten Praktiska aktiviteter.
15.30–15.55 Anders Hult: Mineralvatten nu och då.
16.00 -16.25: Olle Selinus: Medicinska effekter av källvattens sammansättning.
16.40 Eftersits

Utlysning av två stipendier ur Tage Ericssons fond

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna utlyser två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier.
Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar.
Ansökan ska insändas under året 2019

Läs all information  Utlysning stipendiumTage Ericssons fond 2019        även under Aktiviteter /Stipendium, för kallkällstudier

Hjälp oss sprida denna information så vi når intresserade.

Eva Jirner                                             Olle Wahlberg
preses                                                  sekreterare