OBS! Anmälan till aktiviteter kan inte göras innan Inbjudan skickats ut

Källakademins kalendarium 2019

Seminarium
Lördag 9 mars kl. 13.15-16.40, Om kulturhistoriska källmiljöer äger rum i Nässjö
Inbjudan utskickad till samtliga. Anmälan se Källblänk. Genomförd

Halvdagsexkursion
Lördag 27 april kl. 13-17. Källor i Vallentuna.
Inbjudan utskickad till samtliga. Anmälan se Källblänk. Genomförd

Källexkursion till Norrbotten
Fredag 2 augusti – Söndag 4 augusti.
Inbjudan utskickad till samtliga. Anmälan se Källblänk. Exkursionen är genomförd.

Kallelse till Årsstämma
Årsstämman 2019 avhålls i samband med Norrbottensexkursionen på hotell Jokkmokk, Jokkmokk fredag 2 augusti 2019 ca kl. 19. Genomförd

Geologins Dag
Lördag 14 september kl. 10-16 på Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm. Aktiviteten genomförd

Halvdagsexkursion
Lördag 14 september kl. 11.15-ca 14 Hammarby källa, Upplands Väsby. Inbjudan se Källblänk. Genomförd

Seminarium
Lördag 9 november kl. 12.15-16.40, om  Källor och källvatten – naturvetenskapliga aspekter äger rum i Uppsala.
Inbjudan utskickad till samtliga. Anmälan se Källblänk

Detaljerade program för respektive aktivitet utsänds senare.