OBS! Anmälan till aktiviteter kan inte göras innan Inbjudan skickats ut

Källakademins kalendarium 2020

Heldagsexkursion
Lördag 25 april kl. 10-16. Källor i Mariefredstrakten   OBS! Exkursionen är inställd p g a Coronapandemin
Källexkursion till Dalarna
Fredag 14 augusti – Söndag 16 augusti. Borlänge med omnejd   OBS! Källexkursionen är inställd p g a Coronapandemin. Planeras att genomföras 2021

Kallelse till Årsstämma
Årsstämman 2020 avhålls preliminärt senare under hösten

Geologins Dag
Lördag 12 september kl. 10-16 på Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm.

Seminarium

Detaljerade program för respektive aktivitet utsänds senare.