OBS! Anmälan till aktiviteter kan inte göras innan Inbjudan skickats ut

Källakademins kalendarium 2022

Kallelse till Årsstämma
Söndag 6 mars genomfördes Årsstämman 2022 som digital årsstämma.

24 april – Exkursion Hammarby källa. Exkursionen är genomförd.

5 juni – Exkursion Östergötland, Mjölby. Exkursionen är genomförd.

31 juli – Exkursion Botvidskällan

13 och 14 augusti – Exkursion, Dalarna. Inbjudan utskickad läs den  på Källblänk

Geologins Dag

Seminarium ,22 oktober Källseminarium i Nässjö

Detaljerade program för respektive aktivitet utsänds senare.