Rapport Källor i Småland och på Öland

Inventeringsarbetet är avslutat. Rapporten Källor i Småland och på Öland är klar.
Ny klargörande fil ang. rapporten med bl.a. bakgrund, kostnad och var den kan beställas. Läs  ny klargörande skrift
Rapporten är uppdelad i fyra delar.
Läs eller hämta rapportdelarna här
2015-45 källor i Småland och på Öland
2015-45 Bilaga 1 Jönköpings län
2015-45 Bilaga 2 Kalmar län
2015-45 Bilaga 3 Kronobergs län