Kommande seminarier

 Källseminarium

 

Tidigare seminarier

Källseminarium 2019
Seminarium Källor och källvatten – naturvetenskapliga aspekter i Uppsala lördag 9 november arrangerades av Källakademin.
Presentationer (pdf-filer):   Sammanfattning  av Olle Wahlberg,    Inledning Magdalena Thorsbrink,    Källkartering i Lagga socken, Uppland  Allan Rohde,   Vård av kallkällor  Anders Eriksson,   Hur hittar man källor i databaserna?  Eva Wendelin,  Källvattenprovning  Torgny von Wachenfeldt och Olle Wahlberg,  Anders Hult se Sammanfattning,  Medicinska effekter  Olle Selinus

Källseminarium 2019
Seminarium Om kulturhistoriska källmiljöer i Nässjö lördag 9 mars arrangerades av Källakademin.

Källseminarium 2016
Seminarium Om källvattnets egenskaper i Linköping 24 november arrangerades av Källakademin.
Presentationer (pdf-filer):   Program   Medicinsk geologi- O. Selinus    Källvatten som råvara till bryggerier-Göran Härnulv
Källor och whisky-Otto Hermelin     Kallkallor i Täby och Vallentuna kommuner-Niina Veuro

Källseminarium 2015
Seminarium Om kulturhistoriska källmiljöer i Nässjö den 4 mars 2015 arrangerat av Källakademin och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Presentationer (pdf-filer):    Program  Inledning Torgny von Wachenfeldt    Källhistorier-Håkan Kinnerberg    Vattenförsörjning-Anders Eriksson    Hot mot källor-Gert Knutsson    Mineralvatten-Anders Hult    Källor till Källor    Skydd och vård av källor-Maria Carlsson och Karl-Oskar Erlandsson

Källseminarium 2013

Källseminarium 2010-2012
Ett flertal seminarier har arrangerats under de senaste åren. Referat med mera kommer att publiceras på webbsidan under 2013.

Källseminarium 3 december 2009
Källakademin inbjuder till seminariet Hur hittar man kallkällor?, torsdag 3 december 2009 kl. 13-16.30 som äger rum på SGU, i hörsalen SGU, Villavägen 18 i Uppsala. Många föredrag och eftersits.
Inbjudan, program och anmälan
(Publicerad 28 oktober 2009)

Vattnets sensoriska egenskaper

Den 4 december 2007 samarrangerades och genomfördes detta intressanta och välbesökta seminarium med SGU i Uppsala. Referat av seminariet finns nu att läsa på webbplatsen.

Inbjudan till seminarium ”Vattnets sensoriska egenskaper” 4 december 2007 5 november, 2007 Seminariet arrangeras av SGU och Akademin för de friska källorna på SGU i Uppsala. Se inbjudan, program
(Publicerat 5 november 2007)

Källor och fornkunskap
Ett seminarium om källor och fornkunskap planeras i Stockholm, förhoppningsvis till vintern 2006/2007. Mer information kommer. Den som har förslag om innehåll eller medverkande från gärna ta kontakt med preses Lars-Erik Åström (kontaktuppgifter).

Källorna i skogs- och jordbrukslandskapet
Källakademin och institutionen för skoglig marklära, SLU arrangerade 1 februari 2006 seminariet ”Källorna i skogs- och jordbrukslandskapet” i undervisningshuset Ultuna, Uppsala. Mer detaljer finns i inbjudan och programbladet. Referat från seminariet kommer.

Vad betyder VATTENDIREKTIVET för källor och grundvatten?
I samarbete med Institutionen för bygg och miljö, Chalmers, anordnades ett seminarium om Vattendirektivets betydelse för källor och grundvatten. Seminariet ägde rum på Chalmers i Göteborg den 16 november 2005. Läs mer i inbjudan med program.

Källor och grottor i spännande samspel
Den 10 mars 2005 arrangerades en mycket spännande och välbesöktkällgrottkväll i Stockholm i samarrangemang med Stockholms Grottklubb och Sveriges Speleologförbund. Ett utförligt referat från seminariet finns nu att läsa på hemsidan. Det finns även bilder från seminariet på Speleologförbundets hemsida www.speleo.se.

Yngsjöseminariet
Det andra vattenseminariet hölls i Yngsjö, Skäne. Läs mer i Gert Knutssons referat av Seminarium om KÄLLVATTEN 27 september 2004.

KÄLLVATTEN – KVALITET OCH NYTTJANDE
Det första vattenseminariet gick av stapeln i Stockholm 24 november 2003, med temat KÄLLVATTEN – KVALITET OCH NYTTJANDE.