Kommande seminarier

 Källseminarium

 

Tidigare seminarier

Källseminarium 2019
Seminarium Källor och källvatten – naturvetenskapliga aspekter i Uppsala lördag 9 november 2019 arrangerades av Källakademin.
Presentationer (pdf-filer):   Sammanfattning  av Olle Wahlberg,    Inledning Magdalena Thorsbrink,    Källkartering i Lagga socken, Uppland  Allan Rohde,   Vård av kallkällor  Anders Eriksson,   Hur hittar man källor i databaserna?  Eva Wendelin,  Källvattenprovning  Torgny von Wachenfeldt och Olle Wahlberg,  Anders Hult se Sammanfattning,  Medicinska effekter  Olle Selinus

Källseminarium 2019
Seminarium Om kulturhistoriska källmiljöer i Nässjö lördag 9 mars 2019 arrangerades av Källakademin.
Program

Källseminarium 2016
Seminarium Om källvattnets egenskaper i Linköping 24 november 2016 arrangerades av Källakademin.
Presentationer (pdf-filer):   Program   Medicinsk geologi- O. Selinus   Kriterier för smak på vatten – Solveig Sommarström       Källvatten som råvara till bryggerier-Göran Härnulv    Källor och whisky-Otto Hermelin   Alger i källor-Roland Bengtsson    Källors roll kult och vattnets symbolik under Skandinaviens kristnande- Sabina Larsson    Kallkallor i Täby och Vallentuna kommuner-Niina Veuro

Källseminarium 2015
Seminarium Om kulturhistoriska källmiljöer i Nässjö den 4 mars 2015 arrangerat av Källakademin och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Presentationer (pdf-filer):  Program    Inledning Torgny von Wachenfeldt    Källhistorier-Håkan Kinnerberg    Vattenförsörjning-Anders Eriksson    Hot mot källor-Gert Knutsson    Mineralvatten-Anders Hult    Källor till Källor    Skydd och vård av källor-Maria Carlsson och Karl-Oskar Erlandsson     Offerkällor under brons- och järnåldern- Christina Fredengren

Källseminarium 2013
Seminarium Källmiljön som ekosystem i Uppsala torsdag 21 november 2013 arrangerades av Källakademin och SGU och genomfördes på SGU i Uppsala.
Presentationer (pdf-filer):    Program    Referat
1. Magdalena Thorsbrink  Bakgrunden till seminariet
2. Per Collinder  Grundvattenberoende ekosystem och dess förutsättningar
3. Olle Wahlberg  Kemiska processer av betydelse för källmiljön
4. Roland Bengtsson  Vad vi finner i källans vatten
5. Eddie von Wachenfeldt  Artdatabankens arbete
6a. Mikael Lindberg  Arbete med Natura2000-områden
6b. Fredrik Söderman  Om frågor som rör våra rikkärr
7. Ulf Bjelke  Vilka förändringar kan ske som kan påverka de grundvattenberoende ekosystemen i källmiljön
8. Björn Holgersson  Hur använder vi kunskapen framåt?

 

Källseminarium 2012
Göteborg

Källseminarium 2012
Alvesta

Källseminarium 2011
Falun

Källseminarium 2010
Sätra Brunn

Källseminarium 2009
Källakademin arrangerade seminariet Hur hittar man kallkällor?, torsdag 3 december 2009 som ägde rum på SGU, i Uppsala. Många föredrag och eftersits.  Program

 

Källseminarium 2008
Stockholm, 30 år

Källseminarium 2007
Vattnets sensoriska egenskaper
Seminariet arrangerades av Akademin för de friska källorna och SGU den 4 december 2007. Detta intressanta och välbesökta seminarium genomfördes på SGU i Uppsala. Referat av seminariet. Sensorisk bedömning av några vattenprover gjordes av deltagarna

Källseminarium 2007
Linnéanknytning Älmhult

 

Källseminarium 2006
Källorna i skogs- och jordbrukslandskapet

Källakademin och institutionen för skoglig marklära, SLU arrangerade 1 februari 2006 seminariet “Källorna i skogs- och jordbrukslandskapet” i undervisningshuset Ultuna, Uppsala.   Program

Källseminarium 2005
Vad betyder VATTENDIREKTIVET för källor och grundvatten?

I samarbete med Institutionen för bygg och miljö, Chalmers, anordnades ett seminarium om Vattendirektivets betydelse för källor och grundvatten. Seminariet ägde rum på Chalmers i Göteborg den 16 november 2005.
Presentationer (pdf-filer):  1. Program
2. Lennart Sorby  Vattenförvaltning av grundvatten,
3. Mats Aastrup  SGU:s uppdrag och miljöövervakning m a p grundvatten,
4. Lars-Ove Lång  Databas för grundvatten och vattentäkter, DGV, samt Källor i Grundvattenövervakningen i Västra Götaland
5. Magnus Liedholm  Går det att uppfylla direktivets krav med avseende på grundvatten?
6. Gunnar Gustafsson  Vattendirektivets praktiska konsekvenser för byggandet
7. Olov Holmstrand  Grundvattens betydelse för vattenförsörjning i konkurrens med andra intressen, med två exempel
8. Chester Svensson  Källor i Västsverige – ett bildmellanspel

Källseminarium 2005
Källor och grottor i spännande samspel

Den 10 mars 2005 arrangerades en mycket spännande och välbesökt källgrottkväll i Stockholm i samarrangemang med Stockholms Grottklubb och Sveriges Speleologförbund. Ett utförligt referat från seminariet finns att läsa.   Program      Referat

Källseminarium 2004
KÄLLVATTEN-KVALITET OCH NYTTJANDE
Yngsjöseminariet 27 september 2004
Det andra vattenseminariet hölls i Yngsjö, Skåne.      Program 040927        Gert Knutssons  Referat

Källseminarium 2003
KÄLLVATTEN – KVALITET OCH NYTTJANDE

Det första vattenseminariet gick av stapeln i Stockholm 24 november 2003, med temat KÄLLVATTEN – KVALITET OCH NYTTJANDE.    Program