Årets källa

Årets källa är ett hedersomdöme som Källakademin kan tilldela särskilt intressanta källor. Årets källa utses av exkursionsdeltagarna i samband med den årliga exkursionen till svenska landskap. I sammanvägningen tas hänsyn till bl a hur källan uppträder, vattnets beskaffenhet och källans närmiljö, vidare om det finns skriftliga eller muntliga uppgifter om källan, om och i så fall hur den utnyttjas m m. Flera av de faktorer som vägs in kan påverkas genom åtgärder, t ex städning av källan och dess omgivning, skyltning.

Årets källa sedan 1994:

 • 2023  Loka Hälsokälla, Bergslagen, Västmanland. Loka hälsokälla belägen mellan norra och södra Loken. Motivering:  Källan och dess omgivning bär på en lång historia som hälsobrunn som sträcker sig ända från 1300-talet. Den används än idag som hälsobrunn i verksamheten vid Loka brunn och det är en fröjd att se hur väl platsen och dess byggnader bevaras för framtiden. Vattnet har en mild smak som karakteriseras av sitt innehåll av kalcium och magnesium.
 • 2022  Frostbrunnsdalen , Dalarna. Motivering: Frostbrunnsdalen i Dalarna är en praktfull källmiljö omsluten av ett spännande ravinlandskap där det rikliga vattenutflödet från Badelundaåsen får sanden att dansa. Källan bär på en lång innehållsrik historia som nu förs vidare genom det unika museum som finns att besöka i anslutning till källan.
 • 2022  Örbackens källområde , Östergötland. Motivering: Örbacken är en av Östergötlands finaste kalkkärr. Mellan porlande bäckar av källvatten växer den sällsynta fjällväxten svarthö men också många ovanliga och vackra orkidéer.
 • 2021   Drottningkällan  Taxinge, Södermanland. Motivering: Med sin vackra omgivning, sitt välsmakande vatten, och sin spännande historia. Drottningkällan  är en trefaldighetskälla med ett rikt vattenflöde som än idag används av folk i trakten och Turinge-Taxinge hembygdsförening har nyligen ombesörjt en fantastisk upprustning av platsen. Källans kulturhistoria omfattar bland annat en händelse som utspelades sig under 1500-talet då drottning Katarina Jagellonica, enligt sägnen, hämtade vatten från källan till sin gemål Kung Johan den tredje som då satt fängslad på Gripsholms slott. Historien om Jagellonica lyfts fram på den minnessten som står vid källan. Denna sten har under senare tid fått en omsorgsfull upprustning genom den polska statens försorg.
 • 2020   Tingstukällan+bilaga  Bälinge, Uppsala, Uppland. Motivering: En  vacker källa med en lång innehållsrik historia med spår från 1000-talet.
 • 2019   Grodkällan   Arvidsjaur, Norrbotten. Motivering: Den stora källan, 15 m i diameter och 3-4 m djup, är artesisk med ”kokande” botten. Källans säregna turkosa färg står i vacker kontrast till de omgivande mörka tallarna.
 • 2018   Sjukällan    i Dröstorps naturreservat, Öland. Motivering: Sjukällan inom Dröstorps naturreservat representerar en källmiljö av hög dignitet,
  naturvetenskapligt speciellt flora och fauna. Källans läge inramad av en skogsridå gör området till en plats lämpad för såväl studier som kontemplation. Källan har vidare kommit att attrahera det lokala kulturlivet med poesi, musik, konst, dans mm vilket visar källans starka attraktionskraft och stärker att den har ett högt besöksvärde.
 • 2017 Smörhålet källområde i Järbo, Gästrikland. Motivering: Smörhålet ligger i ett historiskt källområde där ett flertal källor samlar sig till en kraftigt flödande källbäck med kristallklart vatten. Omgivningen är artrik med källkarakteristiska arter som gullpudra och bäckbräsma. Enligt den muntliga traditionen har källan fått sitt namn av att det var här man tvättade bort kärnmjölken från det nykärnade smöret.
 • 2016 Norra Naddebo källa, Naddebo, Västmanland. Motivering: Källan har ett kristallklart, gott vatten och ligger i ett skogsbryn med vacker mossvegetation. Den används som vattentäkt för närbelägna gårdar.
 • 2015 Kallebäcks källa ,Gillanda, Dalsland. Motivering: Kallebäcks källa är en vacker skogskälla med klart och gott vatten. Den är ett skolexempel på en s.k. kokande källa i vilken det uppvällande grundvattnet – i distinkta punkter – får fin sand i källans botten att virvla runt.
 • 2014 Näråkällan i Närådalen, nordvästra Dalarna (mellan Hundfjället och Stöten). Motivering: Den fjällnära Näråkällan inramas av en vacker skir grönska kring det ständigt uppströmmande klara källvattnet som får botten att bubbla och sanden att dansa i ett fängslande skådespel.
 • 2013 Hanakällan vid Skåneleden inom Fulltofta strövområde. Motivering: Källan ligger vackert belägen inramad av en rik flora. Den har ett klart och gott vatten och är välskött med spång, össlev och informationsskylt.
 • 2012 Sancte Olafz kialla på den norska finnskogssidan av riksgränsen söder om Velta i Hedmarks fylke.Motivering: Källan är en fin representant för alla S:t Olofskällor som ligger utefter pilgrimsleder mot Nidaros. En välskyltad stig i vacker tallskog leder till källan.
 • 2011 källan Ö Lilla Lönhult , ca 5 km sydost om Askeryd i Aneby kommun.Motivering: Källan med sitt kraftigt flödande friska och klara vatten förstärker naturupplevelsen i en vacker skogsmiljö. Den rikligt förekommande bäckbräsman bidrar i hög grad till en fin källmiljö.
 • 2010 Brändskogskällan, 6 km N Glöte, Härjedalen.Motivering: Källan är mycket vacker där den bryter fram i nedre kanten av en torr sluttning och bildar en kraftigt flödande bäck. Källan med sitt intryck av orördhet utgör tillsammans med sin omgivning ett fascinerande inslag i Härjedalens natur.
 • 2009 Tornrörskällan på det unika Alvaret, Mörbylånga kommun, Öland.Motivering: Källområdet består av en flödande punktkälla i en spricka i kalksten och ett diffust utflöde längs en liten kalkstensklev. Källflödena ger upphov till ett vackert kärr med kalkutfällningar, s.k. bleke. Strax intill ligger ett röse från bronsåldern, Tornrör, därav namnet på källan
 • 2008 Öglunda offerkälla, vid Öglunda kyrka i Skara kommun.Motivering: Öglunda källa är en fint utformad källa i kalksten med stor naturskönhet och välsmakande vatten. Källan är dessutom välskött, bra skyltad och lättillgänglig.
 • 2007 Ripatskällan, mellan Gällivare och Nattavaara, Norrbotten.Motivering: Källa med mycket kraftigt flöde “kokande” av välsmakande, klart vatten i en vacker omgivning
 • 2006 Källan vid Sörsjön, Tullgarn, Södermanland.Motivering: Fin källa i vacker och väl underhållen omgivning
 • 2005 Eske källa vid Vråkärr på Hallandsås.Motivering: Flödande källa med klart och kallt vatten och kokande sand på bottnen i en vacker glänta i skogen
 • 2003 Nygårdskällan, Värmland
 • 2004 Stora källan i Tysjöarnas blekeområde, Jämtlands län
 • 2002 Järleborgskällan, Nora kommun, Örebro län
 • 2001 Kutkeldu, N om Tingstäde, Gotland
 • 2000 Offerkällan på Sollerön, Dalarna
 • 1999 Tulseboda hälsobrunn vid Kyrkhult, Blekinge
 • 1998 Storrönningskällan, Medelpad
 • 1996 Ulebo källa, Uppland
 • 1994 Täckhammars källa, Södermanland