Källakademins medlemmar kan på denna sida ge information om olika aktiviteter.
Texten skickas som PDF-fil till hemsidan[at]kallakademin.se

 

En ny bok om grundvatten i Sverige har kommit ut Grundvattenboken.
Bosse Olofsson redogör för bokens innehåll.
Läs redogörelsen    här

Anders Eriksson har under slutet av 2018 skrivit en uppsats om de källor som Linné besökte på sin Västgötaresa 1746 och redogjort för litteraturuppgifter om dessa källor.
Anders Eriksson e-post: artillerigatan[at]hotmail.com
Läs uppsatsen  Västgötaresan Linné

Anders Hult har utkommit med en ny bok Källor och brunnar inom äldre måleri.
Läs om boken  Källor brunnar konst  Den är tryckt i 100 ex. Pris 190 kr exkl. frakt. E-post: anders.hult.88[at]gmail.com

Annika Nilsson angående Miljömålsrådets åtgärdsrapport: ”Bevarande och skydd av källmiljöer” är en av 44 åtgärder som de 17 myndigheterna i Miljömålsrådet gemensamt åtar sig att genomföra i sin senaste rapport

http://www.miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/miljomalsradet/2016/atgardslista-2016.pdf   sid 50-51 

Göran Blomqvist om en rapport från VTI Att överväga geologin – en idéskrift om geovetenskapliga värden i vägplaneringen. Här finns bl.a. en intressant jämförelse mellan karterade källor i serie Aa (1882-1922) och serie Ae (1976) från ett och sammaområde, Linköping NV. Tanka gärna ned den, läs den och återkom för diskussion. Läs den  Att överväga geologin…