Källakademins ledamöter kan på denna sida ge information om olika aktiviteter.
Texten skickas som PDF-fil till hemsidan[at]kallakademin.se

 

Anders Eriksson har under slutet av 2018 skrivit en uppsats om de källor som Linné besökte på sin Västgötaresa 1746 och redogjort för litteraturuppgifter om dessa källor.
Anders Eriksson e-post: artillerigatan[at]hotmail.com
Läs uppsatsen  Västgötaresan Linné

Anders Hult har utkommit med en ny bok Källor och brunnar inom äldre måleri.
Läs om boken  Källor brunnar konst  Den är tryckt i 100 ex. Pris 190 kr exkl. frakt. E-post: anders.hult.88[at]gmail.com

Annika Nilsson angående Miljömålsrådets åtgärdsrapport: ”Bevarande och skydd av källmiljöer” är en av 44 åtgärder som de 17 myndigheterna i Miljömålsrådet gemensamt åtar sig att genomföra i sin senaste rapport

http://www.miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/miljomalsradet/2016/atgardslista-2016.pdf   sid 50-51 

Göran Blomqvist om en rapport från VTI Att överväga geologin – en idéskrift om geovetenskapliga värden i vägplaneringen. Här finns bl.a. en intressant jämförelse mellan karterade källor i serie Aa (1882-1922) och serie Ae (1976) från ett och sammaområde, Linköping NV. Tanka gärna ned den, läs den och återkom för diskussion. Läs den  Att överväga geologin…