Stipendium källexkursion

Källakademin – Akademin för de friska källorna.
Källakademin utlyser stipendier för två studenter att delta i årets exkursion till

Stipendierna vänder sig till studenter med
• Humanistisk inriktning (exempelvis historia, konst, musik, etnologi)
respektive
• Naturvetenskaplig inriktning
Vad täcker stipendiet?

Exkursionsguide, bussresa, kost och logi under exkursionen. Resan till och från Exkursionsorten ingår inte i stipendiet.
Vad är Källakademin?
Akademin vill främja intresset för källor och bidra till att de bevaras, vårdas och nyttjas. De årliga exkursionerna till olika delar av landet och till andra länder är en viktig del av verksamheten, men Källakademin arrangerar också bland annat seminarier. För mer information om Källakademin och exkursionen se www.kallakademin.se eller i Källakademins grupp på Facebook.

Ansökan

Ansökan med en kortfattad motivering skickas till Källakademins sekreterare, epost: sekreteraren@kallakademin.se  senast  . Utvalda deltagare meddelas därefter inom en vecka. Det går även bra att vända sig till sekreteraren för ytterligare information.

Läs filen