Kontakt

Information om Källakademin får du genom

Hemsidan www.kallakademin.se
E-mail info[at]kallakademin.se

Kontaktpersoner – Källrådet – 2023

Preses Eva Wendelin
Welanders väg 12, 113 26 Stockholm
Mobil: 070 679 59 05, e-post: Eva.M.Wendelin[at]gmail.com
Sekreterare Olle Wahlberg
Ekhamra, Uthamra Gård 3, 186 92 Vallentuna
Mobil: 070 790 8295, e-post: sekreteraren[at]kallakademin.se, ow[at]kth.se
Skattmästare Seppo Virtanen, mobil: 070 549 3018, e-post: seppo.virtanen[at]amunett.se
Ledamot Annika Nilsson, mobil: 0706 16 17 47, e-post: annika.nilsson[at]kallakademin.se
Vice preses Magdalena Thorsbrink, mobil: 070 604 8188, e-post: magdalena.thorsbrink[at]gmail.com
Källrådets ersättare Mattias Gustafsson, Lars Kylefors, Malin Delin, Peter Holpers och Jerker Perers
Webbredaktion Monica Löwén, e-post: monica.loewen[at]live.com
David Gustafsson, e-post: david[at]havfraui.com
Webbredaktionen nås också genom e-post: hemsidan[at]kallakademin.se