Källakademin

Akademins ändamål är att

 • främja intresset för källor
 • medverka till att källor bevaras, vårdas och nyttjas.

 

Akademins verksamhet skall vara

 • tvärvetenskaplig
 • allsidig

 

Akademin grundades 1978 vid Brudarnas källa i Algutsboda, Småland. Läs historik om Källakademin (pdf 2.7 Mb)

Den har för närvarande

 • cirka 190 medlemmar, varav sju hedersledamöter
 • en stödjande medlem

 

Personer med uttalat intresse för källor och som förbinder sig att följa akademins stadgar kan bli medlemmar genom anmälan till skattmästaren, på www.kallakademin.se Bli medlem eller via annan medlem. Företag, institutioner och organisationer med verksamhet i akademins anda kan ingå i akademin som stödjande medlemmar.

Akademin leds av

 • källrådet om fem personer, vilka registrerar nya medlemmar och utser stödjande medlemmar, kallar hedersledamöter samt delar ut diplom för god källvård och andra källfrämjande insatser.

 

Akademins aktiviteter består av

 • årliga exkursioner till olika delar av landet, t ex
  • Gotland (2001)
  • Örebro län (2002)
  • Värmland (2003)
  • Jämtland (2004)
  • Sydvästsverige (2005)
  • Södermanland och Uppland (2006)
  • Övre Norrland (2007)
  • Västergötland/Falbygden (2008)
  • Sydöstra Småland/Öland (2009)
  • Härjedalen (2010)
  • norra Småland/södra Östergötland (2011)
  • norra Värmland (2012)
  • Skåne (2013)
  • nord-västra Dalarna (2014)
  • Dalsland (2015)
  • Västmanland (2016)
  • Gästrikland, Gävletrakten (2017)
  • Öland (2018)
  • Norrbotten (2019)
  • Bergslagen (2023)
 • inrikes en- eller halvdagsexkursioner
  • västra Dalarna (2009)
  • nordvästra Uppland (2011)
  • Gamla Stan, Stockholm (2012, 2013, 2014, 2017, 2018)
  • Uppland, Lagga (2016)
  • Skåne, Malmö (2016)
  • Uppland, centrala Vallentuna (2018)
  • Uppland, Hammarby källa, Upplands Väsby (2018)
  • Uppland, Vallentuna (2019)
  • Uppland, Hammarby  källa, Upplands Väsby (2019)
  • Södermanland, Mariefred (2021)
  • Uppland, Hammarby källa, Upplands Väsby (2022)
 • exkursioner till speciella mål, t ex
  • källor – akvedukter – fontäner i Rom (2001)
  • vattenkurorter i Tjeckien (2003)
  • varma källor och kallkällor på Island (2005)
  • källor i Estland (2007)
  • källor i Skottland (2010)
  • källor på Jylland, Danmark (2012)
  • källor i Frankrike (2016)
 • seminarier om källor och näraliggande ämnen,
  • Källorna och kulturen (2000)
  • Hälsokällor och brunnskultur (2001)
  • Källorna i miljöforskningens tjänst (2002)
  • Källvatten – kvalitet och nyttjande (2003, 2004)
  • Källor och grottor (2005)
  • Källor och vattendirektivet (2005)
  • Källor i skogs- och jordbrukslandskapet (2006)
  • Linnéanknytning Vattnet i landskapet (2007)
  • Vattnets sensoriska egenskaper (2007)
  • Källornas historiska betydelse (2008)
  • Hur hittar man kallkällor (2009)
  • Källornas historiska betydelse – särskilt hälsobrunnar “Källvattnet är en förunderlig medicin” (2010)
  • Skydd och vård av våra källor (2011 och 2012)
  • Källan i vattenförsörjningens tjänst (2012)
  • Källmiljön som ekosystem (2013)
  • Om kulturhistoriska källmiljöer (2015)
  • Om källvattnets egenskaper (2016)
  • Om kulturhistoriska källmiljöer (2019)
  • Källor och källvatten – naturvetenskapliga aspekter (2019)
 • inventering och dokumentation av källor
 • information om och utmärkning av källor
 • firandet av källor, t ex vid trefaldighet och midsommar
 • med intresse för källor, främst hembygdsföreningar och lokala källsällskap i Sverige och i utlandet.

 

Källakademin är en förening

 • med stor kompetens- och yrkesmässig bredd, som består av källentusiaster från hela Sverige samt har utposter i utlandet. Många arbetar med vatten- och miljöfrågor. Alla har ett stort gemensamt intresse: källor ur alla aspekter, såväl naturvetenskapliga som kulturella.