Litteratur om hälsobrunnar och källor i Sverige

Skriften Vård, skydd och nyttjande av kallkällor 2019 har nu färdigställts   Vård, skydd och nyttjande av kallkällor

Källvärlden
Källakademins skrift om källorna och dess miljöer.           Källvärlden nr 4 dec2019
Källakademins skrift om källorna och dess miljöer.           Källvärlden nr 3 dec. 2018
Källakademins skrift om källorna och deras miljöer.         Källvärlden nr2, dec 2017 rev
Källakademins nya skrift om källorna och deras miljöer.  Källvärlden nr.1 dec. 2016

Källor i Sverige (2012, 2006)

Källakademins standardverk Källor i Sverige (2006) har nu kommit ut i en reviderad utgåva oktober 2012. Boken kan köpas direkt från Källakademin via sekreteraren Olle Wahlberg (ow[at]kth.se) till priset 200:- + moms 6% + frakt, och från flera nätbokhandlare.Som ett tillägg till boken publicerar vi här en lista med referenser för den som vill veta mera:Referenslista för boken “Källor i Sverige” >>

Jan-Bertil Schnell (1966): Vatten och fornfynd. Bebyggelsehistoriska studier på Västergötlands kambrosilurområde. Webbutgåva 2012.

Jan-Bertil Schnells licentiatavhandling Vatten och fornfynd framlades vid Göteborgs universitet 1966, och behandlar de arkeologiska spåren av den forna bebyggelsen på Västergötlands kambrosilurområde och hur dessa är lokaliserade i förhållande till källor, vattendrag och fornsjöar.Dåtida licentiatavhandlingar publicerades i regel inte utan arkiverades i maskinskriven form vid aktuell institution. Därigenom är Schnells avhandling tämligen okänd även bland arkeologer.Källakademin har därför beslutat att lyfta fram avhandlingen genom att göra den tillgänglig på Källakademins hemsida.Webbutgåvan 2012 (pdf, 3.8 MB) kan laddas ned här!För det redaktionella arbetet med konverteringen har en arbetsgrupp inom Källakademin svarat, bestående av ledamöterna Anders Damberg, Anders Eriksson, Gert Knutsson och Per Wedel. Omritningen av figurerna, textkonverteringen och redigeringsarbetet har utförts av Anders Damberg. För att fånga upp eventuella nyare arkeologiska rön inom ämnet har arkeologen Jan Peder Lamm konsulterats.

Anders Hult (2011): Källor och brunnar på gamla vykort
En expose sammanställd för Källakademin om källor och brunnar på gamla vykort [9Mb PDF].

Anders Hult (2009, 2015):
Vattenstänk    Citat och bilder om källor och brunnar från äldre skrifter [10Mb pdf]

Litteraturlista
Källakademins litteraturlista innehåller en sammanställning över publicerat material om hälsobrunnar, källor och vattenledningar i Sverige. Sammanställning utfördes inför ett seminarium om Hälsokällor och brunnskultur 1 oktober 2001 i Uppsala. (Uppdaterad 13 januari 2003).

Sammanställningen kan även laddas ned och läsas i sin helhet som pdf-fil.

Källakademins historik
Läs gärna historiken om Källakademin. 1978 – 2003