Inbjudan källexkursion till Östergötland, Mjölby 5/6 2022

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Källakademin Inbjuder till en endagsexkursion söndag 5 juni 2022 för att besöka några källor i Mjölbytrakten.

Samling söndag 5 juni kl 10.15 vid Mjölby station.

Vi startar sedan cirka 10.40 med en kort genomgång och diskussion vid Sya hembygdsgård innan vi besöker Pilkällan.

Lunch intas på Open New Doors Bahnhof i Sya.

Under eftermiddagen besöker vi Midsommarkällan utanför Skänninge samt Örbackens naturreservat mellan Mjölby och Skänninge.

Avslut cirka kl 16 vid Mjölby station.

Anmälan senast onsdag 25 maj till Linda Lidholm helst via e-post linda@lindal.se eller annars mobil 070-3460232.

Vid anmälan anges namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer, så att vi kan bekräfta ditt deltagande. Ange också om du kommer med bil eller tåg. OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 20 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan). Medlemskap i Källakademin är inte nödvändigt.

Exkursionen är avgiftsfri. Lunch betalas av var och en.
Vi samåker till de olika lokalerna.
Guide för exkursionen den 5 juni 2022 delas ut vid start.
Källvänner, som inte kan komma med, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand. Guiden kommer att finnas under Aktiviteter, Exkursioner, 2022 Mjölby

Välkomna !

Eva Wendelin, preses i Källakademin, Jessica Lerstorp, Olle Wahlberg, Linda Lidholm

Kommentarer avstängda