JarleborgK

Järleborgskällan vid Källakademins besök 2002. Ett s k värn av betong dämmer vattnet från källan. Här ses exkursionsdeltagare vid källdammen genom värnets rektangulära öppning.

Foto Anders Damberg.

LNilssonOgonK
Akademiledamoten Lasse Nilsson, Göteborg, mäter pH i vattnet vid Ögonkällan vid Dalkarlsberg.

Foto Anders Damberg.

MSkarped
Intendenten vid Sveriges Kurortsmuseum, akademiledamoten Maria Skarped berättar om Loka Brunn i brunnskyrkan.

Foto Anders Damberg.