Påminnelse Seminarium Nässjö 190309

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Påminnelse om anmälan till källseminarium Om kulturhistoriska källmiljöer lördag 9 mars 2019 kl. 13.15 – 16.40 på Kulturhuset, Pigall, i Nässjö, Mariagatan 2. OBS! Anmälan om deltagande senast fredag 1 mars 2019 till Torgny von Wachenfeldt, e-post: eotv.wachenfeldt[at]gmail.com OBS! se Anmälan, program och betalning angående   Seminarium Nässjö