Digitalt seminarium 8 maj om Folktro och kulturhistoria om källor

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin bjuder in till ett digitalt seminarium om folktro och kulturhistoria om källor lördag 8 maj 2021 kl 14.00-ca 16.00 Vi har glädjen att samarbeta med Institutet för språk och folkminnen och Tommy Kuusela (fil. dr. och forskningsarkivarie) därifrån kommer att berätta om seder, folktro, magi och övernaturliga väsen i samband med brunnar och källor.

LÄS MER …