Digitalt seminarium 8 maj om Folktro och kulturhistoria om källor

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin bjuder in till ett digitalt seminarium om folktro och kulturhistoria om källor lördag 8 maj 2021 kl 14.00-ca 16.00

Vi har glädjen att samarbeta med Institutet för språk och folkminnen och Tommy Kuusela (fil. dr. och forskningsarkivarie) därifrån kommer att berätta om seder, folktro, magi och övernaturliga väsen i samband med brunnar och källor.
Dessutom ska Källakademins ”Tage Ericsson-stipendiat” Mikael Lövgren berätta om sitt arbete med hur relationen till vatten har förändrats över tid i Sankt Hans backar (en park i Lund) och Sankt Hans källa.

Till sist blir det lite information om ”Naturnära jobb” där man bl a håller på med källinventering

Program
Inledning, Preses Eva Wendelin (5 min)
Seder och bruk. Övernaturliga väsen. Tommy Kuusela, Institutet för språk och folkminnen (1 timme)
Bensträckare
Sankt Hans backar. Mikael Lövgren (20 min)
Naturnära jobb och avslutning. Eva Wendelin, SGU (15 min)

Maila till: eva.wendelin@sgu.se  för att få en länk

Välkomna

Eva Wendelin                                                             Olle Wahlberg
preses                                                                          sekreterare

Kommentarer avstängda