Årets källa 2021 Drottningkällan, Taxinge, Södermanland

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2021
Den 25 september 2021 besökte Källakademin kallkällor i Mariefredstrakten.
Efter omröstning av deltagarna blev Drottningkällan vid Taxinge, Södermanland vald till årets källa.

Motivering: Med sin vackra omgivning, sitt välsmakande vatten, och sin spännande historia. Drottningkällan är en trefaldighetskälla med ett rikt vattenflöde som än idag används av folk i trakten och Turinge-Taxinge hembygdsförening har nyligen ombesörjt en fantastisk upprustning av platsen. Källans kulturhistoria omfattar bland annat en händelse som utspelades sig under 1500-talet då drottning Katarina Jagellonica, enligt sägnen, hämtade vatten från källan till sin gemål Kung Johan den tredje som då satt fängslad på Gripsholms slott. Historien om Jagellonica lyfts fram på den minnessten som står vid källan. Denna sten har under senare tid fått en omsorgsfull upprustning genom den polska statens försorg.

Se bild  Drottningkällan

Kommentarer avstängda