Inbjudan höstutflykt till Hammarby källa 14/9 2019

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna inbjuder till höstutflykt till Hammarby källa i Upplands Väsby
lördag 14 september kl. 11.15- ca14.

Samling på parkeringen vid Hammarby kyrka kl. 11.15. Vi går ner till källan på en promenadstig
ca 200 m norr därom.
Man tar sig till Hammarby kyrka med egen bil eller pendeltåg till Upplands Väsby station och
buss 568 (mot Löwenströmska sjukhuset) till hållplats Hammarby Kyrka.

Anmälan senast torsdag 12 september 2019 till Monica Löwén helst via
e-post:  monica.loewen[at]live.com eller annars mobil 073 972 53 76.
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- eller mobilnummer så att vi kan bekräfta ditt deltagande.
Antalet deltagare är begränsat till 25 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Anders Eriksson berättar om grundvattenförekomstens betydelse för
Norrvattens reservvattenförsörjning och om källans användning.

Höstutflykten är avgiftsfri. Fika tar var och en med sig själv.

Läs Guide till Hammarby källa  här

Välkomna

Eva Wendelin                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Kommentarer avstängda