Inbjudan vårutflykt till Hammarby källa 21/4 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna inbjuder till vårutflykt till Hammarby källa i Upplands Väsby lördag 21 april kl. 11.15- ca 14.

Samling på parkeringen vid Hammarby kyrka kl. 11.15 och vi går ner till källan ca 200 m norr därom.
Man tar sig till Hammarby kyrka med egen bil eller pendeltåg till Upplands Väsby station och
buss 568 (mot Löwenströmska sjukhuset) till hållplats Hammarby Kyrka.

Anmälan senast torsdag 19 april 2018 till Monica Löwén helst via
e-post:  monica.loewen[at]live.com eller annars mobil 073 972 53 76.
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- eller mobilnummer så att vi kan bekräfta ditt deltagande.

Antalet deltagare är begränsat till 20 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Anders Eriksson berättar om grundvattenförekomstens betydelse för Norrvattens reservvattenförsörjning och om källans användning.

Vårutflykten är avgiftsfri. Fika tar var och en med sig själv.

Välkomna

Göran Blomqvist                                                           Olle Wahlberg
preses                                                                             sekreterare

Kommentarer avstängda