Kalendarium 2020

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Hittills några programpunkter under 2020 som kan vara av intresse.

OBS! Anmälan till aktiviteter kan inte göras innan Inbjudan skickats ut

Källakademins kalendarium 2020
Heldagsexkursion
Lördag 25 april kl. 10-16. Källor i Mariefredstrakten   OBS! Exkursionen är inställd p g a Coronapandemin

Källexkursion till Dalarna
Fredag 14 augusti – Söndag 16 augusti. Borlänge med omnejd
Kallelse till Årsstämma
Årsstämman 2020 avhålls i samband med källexkursionen till Dalarna.
Geologins Dag
Lördag 12 september kl. 10-16 på Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm.
Seminarium
Detaljerade program för respektive aktivitet utsänds senare.

Uppdatering av Kalendarium se under Aktiviteter / Kalendarium

Kommentarer avstängda