Källor i Vallentuna halvdag lördag 27 april 2019

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Källakademin och Vallentuna hembygdsförening inbjuder till halvdags källexkursion
Källor i Vallentuna

Lördagen den 27 april 2018 kl 13-17 i Vallentuna.

Läs all information om anmälan och halvdagsexkursionen i   190427 Inbjudan Källor i Vallentuna

Antalet deltagare är begränsat till 25

Eva Jirner                           Olle Wahlberg                    Sigge Ramqvist
preses                                 sekreterare                          Vallentuna hembygdsförening

Kommentarer avstängda