Nyårshälsning 2015

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Bästa källvänner!

Året som gått
Ytterligare ett år är till ända och vi kan summera källåret 2014 som ett på flera sätt händelserikt år.
Akademin har genomfört många olika aktiviteter bl.a. källexkursion (tre dagar) till NV Dalarna, halvdagsvandring i Stockholm, källfirande vid Trefaldighetskällan, Stora Nyckelviken, Nacka samt Botvidskällan, Salem samt deltagit vid Geologins Dag i Stockholm och på SGU i Lund. Redovisning av Källinventering i Småland och på Öland.
Läs mer    2015_01_16_Bästa källvänner2014    om aktiviteter och händelser under 2014 samt kommande aktiviteter för 2015.
Nyårshälsningar samt Tack och tillönskningar
I och med årsskiftet avgår två ledamöter i Källrådet, Göran Härnulv och Anna Karin Andersson. Källakademin vill framföra sin stora tacksamhet för det omfattande arbete som Göran nedlagt så väl som skattmästare, och som i Källrådets övriga arbete, alltid med stor kunnighet, noggrannhet och precision.
Anna Karin har som representant för humaniora i Akademin/Källrådet väl försvarat detta område. Hon har även bidragit med att öka kontakten med lokala hembygdsföreningar och Sveriges Hembygdsförbund. Luckan efter henne blir tyvärr svår att fylla.

Många ledamöter har under året varit engagerade i våra aktiviteter och Källakademins tvärvetenskapliga kunskaps-och intressebank har utnyttjats och synliggjorts. Till alla som bidragit till dessa aktiviteter i form av planering och genomförande och till alla er som på olika sätt genom eget initiativ bidragit till att kunskapen om våra källor ökat vill vi på källrådets vägnar framföra ett stort och innerligt tack.
På källrådets vägnar tackar vi också Källakademins 321 ledamöter och sex stödjande medlemmar för det gångna året och önskar en god fortsättning på det nya året 2015.
Torgny von Wachenfeldt                                 Olle Wahlberg
preses                                                                        sekreterare

Kommentarer avstängda