Nyårshälsning 2016

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källrådet önskar alla ledamöter och stödjande medlemmar i Akademin för de friska källorna en god fortsättning på det nya året 2016.

2015 har varit ett intensivt år. Akademin har bl.a. arrangerat seminarium i Nässjö om kulturhistoriska källmiljöer, källexkursion till Dalsland, källfirande vid Trefaldighetskällan, Nyckelviken, Nacka samt Botvidskällan, Salem  samt deltagit vid Geologins Dag i Stockholm och Kulturarvsseminarium i Oskarshamn. Källinventeringen i Småland och på Öland har färdigställts och kommer att publiceras i början av 2016.
Läs mer i Nyårshälsningar 2016 om aktiviteter och händelser under 2015 samt kommande aktiviteter för 2016.

Många ledamöter har under året varit engagerade i våra aktiviteter och Källakademins tvärvetenskapliga kunskaps-och intressebank har utnyttjats och synliggjorts. Till alla som bidragit till dessa aktiviteter i form av planering och genomförande och till alla er som på olika sätt genom eget initiativ bidragit till att kunskapen om våra källor ökat vill vi på källrådets vägnar framföra ett stort och innerligt tack. På källrådets vägnar tackar vi också Källakademins 321 ledamöter och sex stödjande medlemmar för det gångna året och önskar en god fortsättning på det nya året 2016. Samtidigt som vi önskar varmt välkommen till de nytillkomna ledamöterna.
Torgny von Wachenfeldt                                                            Olle Wahlberg
preses                                                                                               sekreterare

Kommentarer avstängda