Seminarium i Uppsala 9 november 2019

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin inbjuder till seminariet Källor och källvatten-naturvetenskapliga aspekter som äger rum på Scandic Hotel Uplandia, Uppsala, Dragarbrunnsgatan 32.

Anmälan senast fredag 1 november 2019.
Seminarieavgift inkl. eftermiddagsfika, ledamöter & representanter för stödjande medlemmar 225 kr, övriga 275 kr samt studerande 0 kr.

Läs mer   Seminarium Uppsala          Inbjudan, program och anmälan
Program
12.15 12.25: Inledning, välkommen – Magdalena Thorsbrink, Källakademin
12.30–12.55: Allan Rodhe: presentation av källor i Lagga socken. Hur man hittar källorna. Hot och vård. Några lokala exempel
13.00 -13.25: Anders Eriksson: Vård av källor. En presentation av Källakademins skrift och vanliga källproblem och förslag till lösningar.
13.30 -13.55: Eva Wendelin: Hur hittar man källor i databaserna?
Fika 14.00–14.40
14.40–15.25: Torgny von Wachenfeldt och Olle Wahlberg: Smaka på källvatten Praktiska aktiviteter.
15.30–15.55: Anders Hult: Mineralvatten nu och då.
16.00 -16.25: Olle Selinus: Medicinska effekter av källvattens sammansättning.
16.25 – 16.35: Avslutning, sammanfattning 

16.50: Eftersits för den som så önskar, ingår inte i avgiften

Välkomna
Eva Wendelin                                                                    Olle Wahlberg
preses                                                                                   sekreterare

Kommentarer avstängda