Seminarium Nässjö 4/3-15

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Källakademin och Länsstyrelsen i Jönköpings län inbjuder till seminariet Om kulturhistoriska källmiljöer, onsdag 4 mars 2015 kl. 13 – 16.30 som äger rum på Kulturhuset i Nässjö, Mariagatan 2.

Många intressanta föredrag och eftersits. Anmälan senast 1 mars.
Läs mer  150304_Seminarium_Nassjo inbjudan, program och anmälan.

Program
13.00-13.15: Inledning, välkommen – Torgny von Wachenfeldt, Källakademin
Bakgrunden till seminariet – Maria Carlsson, Länsstyrelsen Jönköping
13.15–13.45: Offerkällor under brons- och järnåldern, doc. Christina Fredengren, Stockholms universitet 13.45-14.05: “Kulturhistorier” om källor, Håkan Kinnerberg
14.05-14.25: Vattenförsörjningen i Sverige under historisk tid, Anders Eriksson
14.25-14.45: Hot mot källor, Gert Knutsson
14.45-15.05: När mineralvatten stärkte hälsan, Anders Hult
Fika 15.05-15.30
15.30-15.50
: Var finner man uppgifter om historiskt intressanta källor? Involverade myndigheter och deras
ansvar, upprättande av ett generalregister. Pågående inventeringar, Torgny von Wachenfeldt
15.50-16.10: Vård av källor, Lagar och förordningar för skydd av källor, Gunnar Wiklander
16.10-16.30: Diskussion – hur använder vi kunskapen i framtiden?
17.00: Eftersits för den som så önskar.
Välkomna
Torgny von Wachenfeldt                                              Olle Wahlberg
preses                                                                                      sekreterare

Kommentarer avstängda