Stipendium 2016

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin – Akademin för de friska källorna utlyser fyra stipendier.

Två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier.
Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar.
Ansökan ska insändas senast 15 juni 2016.

Läs all information angående ansökan av stipendium ur  Tage Ericssons donationsfond

______________________________________________________________________________

Två stipendier för deltagande i akademins exkursioner i Sverige. Stipendierna vänder sig till studerande vid rikets universitet och högskolor.
Ett av stipendierna riktar sig till sökande inom humanistiska ämnen och det andra stipendiet vänder sig till sökande inom naturvetenskapliga ämnen.
Ansökan ska insändas senast 20 juni 2016.

Läs all information angående ansökan av  Stipendium för att deltaga i årlig källexkursion

Kommentarer avstängda