Utlysning av två stipendier ur Tage Ericssons fond 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna utlyser två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier.
Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar.
Ansökan ska insändas senast 15 augusti 2018.

Läs all information under Aktiviteter, Stipendium, för kallkällstudier

Hjälp oss sprida denna information så vi når intresserade.

Eva Jirner                                             Olle Wahlberg
vice preses                                           sekreterare

Kommentarer avstängda