Utlysning av två stipendier ur Tage Ericssons fond

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna utlyser två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier.
Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar.
Ansökan ska insändas under året 2019

Läs all information  Utlysning stipendiumTage Ericssons fond 2019        även under Aktiviteter /Stipendium, för kallkällstudier

Hjälp oss sprida denna information så vi når intresserade.

Eva Jirner                                             Olle Wahlberg
preses                                                  sekreterare

Kommentarer avstängda