Vandring i Gamla Stan, Stockholm, grundvatten och brunnar

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Inbjudan till halvdagsvandring … en blandning av sött och salt …. Om grundvatten-förhållanden och brunnar i Gamla Stan, Stockholm.
Lördagen 12 maj kl.13-17.

Anmälan senast torsdag 10 maj 2018 till Anders Hult helst via e-post:  anders.hult.88[at]gmail.com eller annars mobil 070 631 28 03.
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- eller mobilnummer så att vi kan bekräfta ditt deltagande.
OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 20 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan). Medlemskap i Källakademin är inte nödvändigt.

Guide för vandringen 12 maj delas ut vid start.

Läs all information i   2018-05-12 Inbjudan program Gamla Stan

Källvänner som inte kan komma till Stockholm i maj, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand.
Guiden finns under Aktiviteter, Exkursioner,   2018 Gamla Stan

Kommentarer avstängda