Årets källa 2017, Smörhålet, Järbo, Gästrikland

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Som Årets källa 2017 framröstades Smörhålet i Järbo, Gästrikland, tätt följd av Sandkällan i Svartanbro.

Motivering: Smörhålet ligger i ett historiskt källområde där ett flertal källor samlar sig till en kraftigt flödande källbäck med kristallklart vatten. Omgivningen är artrik med källkarakteristiska arter som gullpudra och bäckbräsma. Enligt den muntliga traditionen har källan fått sitt namn av att det var här man tvättade bort kärnmjölken från det nykärnade smöret.

Smörhålet
är ett källområde vid östra sidan av Järboåsen, intill Jädraån, i södra änden av Järbo samhälle. Det är en markant sänka i terrängen, vars branta kant mot åsen beskriver en fjärdedel av en cirkelbåge. På ett stort antal ställen i nedre delen av den branta slänten bryter källor fram. Deras vatten samlas i solfjäderformigt sammanstrålande rännilar till en källbäck som efter c:a 50 m mynnar i Jädraån. Vattenflödet från källorna är mycket stort, flera tiotals l/s. På flera ställen finns kraftiga järnutfällningar. Floran i omgivningen är artrik med källkarakteristiska arter som gullpudra och bäckbräsma. Källorna har naturligtvis varit kända sedan urminnes tider och beskrevs redan 1793 av A. A-n Hülphers. Enligt Järboboken 1982 lär Smörhålet ha fått sitt namn av att man där förr sköljde sitt smör.

                   

Smörhålet, del av källområdet   Sammanlagda källflödet    Källbäcken vid utloppet till Jädraån
Fotograf: Monica Löwén

Läs all info om  Årets källa 2017

Kommentarer avstängda