Årets källa 2016-Norra Naddebo

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Vid Källakademins exkursion i Västmanland 26-28 augusti 2016 utsågs efter röstning källan ”Norra Naddebo” till Årets källa, belägen norr om byn Naddebo, Västmanland. Motivering: Källan har ett kristallklart, gott vatten och ligger i ett skogsbryn med vacker mossvegetation. Den används som vattentäkt för närbelägna gårdar.   Årets källa 2016, ”Norra Naddebo” norr om Naddebo, Västmanland

LÄS MER …

Geologins Dag 10 september

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Lördagen 10 september 2016 är det Geologins Dag med geo-anknutna evenemang bl.a. på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm. Muséet är öppet kl. 11 – 16. Källakademin kommer att finnas med på Riksmuséet ibland utställarna. Vi finns i ”Kassahallen” rakt fram från huvudentrén. Vid vårt utställningsbord kommer vi att visa bilder, svara på frågor och guida intresserade

LÄS MER …

Info om källexkursionen till Frankrike

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Källexkursionen till nordöstra Frankrike 5-10 juni har genomförts med tjugosju deltagare. Det var en fantastisk exkursion med både små, stora och jättestora källor. Bosse Olofsson gjorde en otroligt bra guidning under hela resan. Vi fick inte bara veta mycket om källorna utan även fakta om hela Frankrike. Bosse hade också arbetat fram en mycket

LÄS MER …

Stipendium 2016

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin – Akademin för de friska källorna utlyser fyra stipendier. Två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier. Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar. Ansökan ska insändas senast

LÄS MER …

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Bildsida från källexkursionen lördag 9 april till Lagga, Uppland. Bild  Laggaexkursion Ny klargörande fil ang. Källor i Småland och på Öland med bl.a. bakgrund, kostnad och var den kan beställas. Se längre ned på hemsidan och klicka på ”Rapport Källor i Småland och på Öland” Källakademin har en ny meny Källforum där information från ledamöter

LÄS MER …

Källor i Småland och på Öland

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Rapporten Källor i Småland och på Öland är klar och kan hämtas (Se längre ned på sidan) från  ”Rapport Källor i Småland och på Öland”. ”Akademin för de friska källorna” är en ideell förening med cirka 300 vattenengagerade medlemmar. Källakademin har tidigare givit ut en bok ”Källor i Sverige”. På regional nivå har nu under flera

LÄS MER …

Nyårshälsning 2016

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källrådet önskar alla ledamöter och stödjande medlemmar i Akademin för de friska källorna en god fortsättning på det nya året 2016. 2015 har varit ett intensivt år. Akademin har bl.a. arrangerat seminarium i Nässjö om kulturhistoriska källmiljöer, källexkursion till Dalsland, källfirande vid Trefaldighetskällan, Nyckelviken, Nacka samt Botvidskällan, Salem  samt deltagit vid Geologins Dag i Stockholm och

LÄS MER …

Geologins Dag 12 september

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Lördagen 12 september 2015 är det Geologins Dag med geo-anknutna evenemang bl.a. på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm. Muséet är öppet kl. 11 – 16. Källakademin kommer att finnas med på Riksmuséet ibland utställarna. Vi finns i ”Kassahallen” rakt fram från huvudentrén. Vid vårt utställningsbord kommer vi att visa bilder, svara på frågor och guida intresserade

LÄS MER …

Rapport SNV, Gruppfoto och kallfirande

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

I Naturvårdsverkets rapport: ”Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering.” Naturvårdsverkets rapport 6662, volym 1, finns texten om källor på sid 421-422. Länken är: http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2015/mal-i-sikte-volym-1.pdf Gruppfoto från Källexkursion 2015 till Dalsland finns under Aktiviteter, Exkursioner Gert Knutssons minnesanteckningar från källfirande 2015-05-24 vid Trefaldighetskällan, Stora Nyckelviken,Nacka, Stockholm Påminnelse om

LÄS MER …