Källvärlden nr 3 december 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om källorna och deras miljöer. Källvärlden nummer 3, december 2018, har nu utkommit. Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt. Ledamöter kom gärna med förslag till en fortsättning av Källvärlden. Kontakta redaktionen med egna texter, förslag och tips! Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper vi inom redaktionen gärna

LÄS MER …

Årets källa 2018 Sjukällan, Dröstorp, Öland

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2018 Efter omröstning av deltagarna i exkursionen till Öland beslutades att utse Sjukällan, Dröstorp, Öland till årets källa Motivering: Sjukällan inom Dröstorps naturreservat representerar en källmiljö av hög dignitet, naturvetenskapligt speciellt flora och fauna. Källans läge inramad av en skogsridå gör området till en plats lämpad för såväl studier som kontemplation. Källan har

LÄS MER …

Upprop om bidrag till Källvärlden nr 3

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Nu är det dags för ett nytt nummer av Källvärlden! Alla ledamöter i källakademin har möjlighet att bidra! Har du besökt någon speciell källa du vill berätta om, djupdykt i intressant gammal litteratur om källor eller kanske har några studier eller upptäckter om källor du vill dela med dig av. Alla bidrag är välkomna!

LÄS MER …

Geologins Dag 8 september 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Lördagen 8 september 2018 är det Geologins Dag med geo-anknutna evenemang bl.a. på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm. Muséet är öppet kl. 10 – 16. Källakademin kommer att finnas med på Riksmuséet ibland utställarna. Vi finns i ”Kassahallen” rakt fram från huvudentrén. Vid vårt utställningsbord kommer vi att visa bilder, svara på frågor och guida intresserade

LÄS MER …

Källinventering

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en applikation för inmatning av data om kallkällor. Syftet är att väcka intresset för källor och att testa om sk crowd sourcing (allmänheten kan bidra) är ett bra sätt. Se Källinventering under Info, Länkar

Utlysning av två stipendier ur Tage Ericssons fond 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Akademin för de friska källorna utlyser två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier. Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar. Ansökan ska insändas senast 15 augusti 2018. Läs

LÄS MER …

Vandring i Gamla Stan, Stockholm, grundvatten och brunnar

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Inbjudan till halvdagsvandring ♪… en blandning av sött och salt …. ♪ Om grundvatten-förhållanden och brunnar i Gamla Stan, Stockholm. Lördagen 12 maj kl.13-17. Anmälan senast torsdag 10 maj 2018 till Anders Hult helst via e-post:  anders.hult.88[at]gmail.com eller annars mobil 070 631 28 03. Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- eller mobilnummer så att

LÄS MER …

Inbjudan till Medevi brunn 10-11/8 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Akademin för de friska källorna inbjuder till träff på Medevi brunn, fredag den 10e augusti till lördag 11 augusti 2018. Läs inbjudan för mer information   Inbjudan Medevi Brunn 10-11/8 Intresseanmälan snarast men senast den 13 april till: Linda Lidholm, linda@lindal.se eller 070-3460232   Välkomna Göran Blomqvist                                                    Olle Wahlberg preses                                                                      sekreterare

Källexkursion till Öland 18-20 maj 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Akademin för de friska källorna inbjuder till källexkursion på Öland fredag 18 maj till söndag 20 maj 2018.Samling för avfärd från Centralstationen i Kalmar kl. 12 fredag 18 maj. Intresseanmälan snarast men senast den 19 mars till: Gunilla Lennartsson, Vatten och Samhällsteknik E-post: gunilla.lennartsson@vosteknik Tel.: 0480-61500 Eller Lars Kylefors, Mobil: 070-2491648, e-post: lars.kylefors@vosteknik.se Läs

LÄS MER …