Grundvatten och brunnar i Gamla Stan, Stockholm

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Inbjudan till halvdagsvandring ♪… en blandning av sött och salt …. ♪ Om grundvattenförhållanden och brunnar i Gamla Stan, Stockholm. Lördagen 6 september kl.13-17. Anmälan senast måndag 1 september 2014 till Anders Hult via e-post: hult.a@swipnet.se eller telefon 018-31 74 75. Guide för vandringen 6 september delas ut vid start. Läs 2014_09_06_Inbjudan_program_Gamla_Stan_halvdagsvandring Källvänner som

LÄS MER …