Nyårshälsning mm från preses

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Nyårshälsning från preses Eva Wendelin samt övriga i källrådet. Läs i bilagan (Nyårshälsning, Året som gått, Årets källa 2020, Aktivitet att svara på om källor och utlottning av fem böcker samt Prislista för böcker mm) Ett stort tack till Er alla som intresserar er för källor. Gott Nytt År 2021 önskar Eva Wendelin preses

LÄS MER …