Info om källexkursionen till Frankrike

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner! Källexkursionen till nordöstra Frankrike 5-10 juni har genomförts med tjugosju deltagare. Det var en fantastisk exkursion med både små, stora och jättestora källor. Bosse Olofsson gjorde en otroligt bra guidning under hela resan. Vi fick inte bara veta mycket om källorna utan även fakta om hela Frankrike. Bosse hade också arbetat fram en mycket

LÄS MER …